Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Spotkanie z Panią Agnieszką Cubałą 

Pani Agnieszka Cubała, autorka książek o Powstaniu Warszawskim, w bardzo interesujący sposób opowiadała klasie siódmej m.in. o Piasecznie w tych trudnych dla naszej Ojczyzny czasach. Wprowadziła młodzież w świat literatury wojennej i przybliżyła sylwetki znanych Polaków.

Spotkanie zorganizowała Pani Dorota Zając nauczycielka biblioteki.