Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Nabór do klasy sportowej 2020/2021 

Od 16 do 23 marca 2020 r. trwa rekrutacja do klasy sportowej. Dokument pobrany ze strony http://www.cempiaseczno.edu.pl  można przesłać scanem na adres email: sekretariat@cempiaseczno.edu.pl