Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

I Szkolny Konkurs Piosenki Turystycznej

 

 

Regulamin I Szkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej  

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja piosenek turystycznych.
 2. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców, możliwość konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.
 3. Inspiracja w kierunku poszukiwań repertuarowych i form estradowej prezentacji przygotowanego programu.
 4. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.
 5. Odkrywanie i rozwijanie młodych talentów.

 

            Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikami mogą być uczniowie z klas I – VII
 • Uczniowie przesyłają nagrane wykonanie wybranej przez siebie piosenki na adres: kajkowa@cempiaseczno.edu.pl
 • Uczniowie wykorzystują w prezentacji półplayback (nagrany podkład muzyczny bez głosu wykonawcy).
 • Dopuszczalne jest wykorzystanie własnej aranżacji podkładu muzycznego.

 

            Ocenie podlegają uczestnicy w trzech kategoriach:                     

 1. kategoria dzieci - z klas 1-3
 2. kategoria dzieci –z klas 4-5
 3. kategoria dzieci- z klas 6-7

Jury zwraca uwagę na:

 • Intonację;
 • Aranżację;
 • Wrażenia artystyczne.

 

Uczniowie prezentują jedną piosenkę o tematyce turystycznej.

Trzy pierwsze, drugie oraz trzecie  miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.  

 

Postanowienia końcowe:

 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatorów.