Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Zasady korzystania z aplikacji Teams podczas lekcji online  

Materiał opracowany przez Panią pedagog - Kignę Krupę: