Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Sukces naszych nauczycieli  

         
Trzy nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie otrzymały odznaki globalnego programu "Microsoft Innovative Educator Expert" na rok szkolny 2020-2021:
 
Wioletta Grochowicz
Agnieszka Danielewicz
Anna Maksymiuk
 
MIE Expert czyli "Microsoft Innovative Educator Expert" jest to program zrzeszający nauczycieli z całego świata, uczących nowatorsko i kreatywnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.