Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Uwierz w swoje możliwości

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie

wraz z terapeutą Integracji Sensorycznej (SI)

zaprasza do udziału w konkursie ruchowym ,,Uwierz w swoje możliwości”  uczniów  uczęszczających na zajęcia z Integracji Sensorycznej.

 

Regulamin konkursu:

Organizator

 • Nauczyciel terapeuta Integracji Sensorycznej - Anna Milcarz
 • Honorowy patronat sprawuje Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie – Wioletta Grochowicz

Adresaci

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszczających na zajęcia  z  Integracji Sensorycznej.

 

Cele konkursu

 • rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej;
 • kształtowanie nawyków aktywności ruchowej;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości ucznia.

 

Warunki uczestnictwa

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie pięciu ćwiczeń.

Ćwiczenie I

W staniu podrzucanie i chwytanie piłki z klaśnięciem w dłonie. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

Ćwiczenie II

W staniu rzucanie piłką do celu. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

 Ćwiczenie III

,,Leniwiec”- ćwiczenie z wykorzystaniem sprzętu podwieszanego ,, konik terapeutyczny’’. Dziecko trzyma się konika rękami i nogami od spodu i próbuje wytrzymać w tej pozycji najdłużej jak potrafi. Ćwiczenie wykonywane na czas   ( 1 sekunda = 1 punkt).

 

Ćwiczenie  IV

Leżenie przodem, łokcie uniesione do góry,  przekładanie woreczka z ręki do ręki wokół kręgla. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

Ćwiczenie V

Bieg w miejscu, wysokie unoszenie kolan z klaśnięciem pod  uniesioną nogą. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 • Konkurs odbędzie się w terminie od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r. Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia podczas zajęć z Integracji Sensorycznej.
 • Wygrywają uczniowie, którzy uzyskają jak największą liczbę punktów.

 

 

 

Wyniki konkursu i nagrody

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2021 r. Wyniki zostaną przesłane mailowo do uczestników konkursu i wychowawców klas.
 • Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrody (I, II  i III miejsce).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
 • O rozdaniu nagród poinformujemy wraz z wynikami konkursu.
 • Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie wysłana do wychowawców klas       i uczniów.

 

Koordynator konkursu

 

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka  na potrzeby wyżej wymienionego konkursu

 

Zgoda rodziców wraz z klauzulą informacyjną: zgoda rodzicw_klauzula informacyjna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status