Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Plan Lekcji

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4S, 5A, 5B, 5S, 6A, 7A, 7B, 7S, 8A, 8B, 8S

 

1A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk [JZ] [s.2] e_wczesnoszk [JZ] [s.2] wf_1_3 [JZ] [s.g.]  
2   wf_1_3 [JZ] [s.g.] religia [Sc] [s.2] e_wczesnoszk [JZ] [s.2]  
3   j. angielski [PZ] [s.2] e_wczesnoszk [JZ] [s.2] religia [Sc] [s.2]  
4 e_wczesnoszk [JZ] [s.2] e_wczesnoszk [JZ] [s.2] j. angielski [PZ] [s.2] e_wczesnoszk [JZ] [s.2]  
5 e_wczesnoszk [JZ] [s.7] zaj_rozw_kreat [JZ] [s.2] wf_1_3 [JZ] [s.g.] e_wczesnoszk [JZ] [s.2]  
6 e_wczesnoszk [JZ] [s.2]       e_muzyczna [JZ]
7 e_plastyczna [JZ] [s.2]       e_wczesnoszk [JZ] [s.2]
8         e_wczesnoszk [JZ] [s.2]
9         e_informatyczna [JZ]
10          

 

1B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk [KP] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.1] zaj_komp_1_3 [KP] [s.19]  
2   religia [Sc] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.1]  
3   e_wczesnoszk [KP] [s.1] religia [Sc] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.1]  
4   wf_1_3 [KP] [s.g.] e_wczesnoszk [KP] [s.1] e_muzyczna [KP] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.5]
5   e_wczesnoszk [KP] [s.1] wf_1_3 [KP] [s.g.] zaj_rozw_kreat [KP] [s.1] e_wczesnoszk [KP] [s.5]
6 e_wczesnoszk [KP] [s.1]       wf_1_3 [KP] [s.g.]
7 e_wczesnoszk [KP] [s.1]       j. angielski [PZ] [s.1]
8 j. angielski [PZ]        
9 e_plastyczna [KP] [s.1]        
10          

 

1C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.4]  
2   e_wczesnoszk [Ja] [s.4] wf_1_3 [Ja] [s.4] wf_1_3 [Ja] [s.4]  
3   e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.g.] j. angielski [PZ] [s.4]  
4   e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.6]
5   zaj_rozw_kreat [Ja] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.4] religia [Sc] [s.4] e_wczesnoszk [Ja] [s.6]
6 j. angielski [PZ]       wf_1_3 [Ja] [s.g.]
7 e_wczesnoszk [Ja] [s.4]       religia [Sc] [s.6]
8 e_wczesnoszk [Ja] [s.4]        
9 e_informatyczna [Ja] [s.19]        
10          

  

1D

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk [Sr] [s.6] wf_1_3 [Sr] [s.g.] e_wczesnoszk [Sr] [s.6]  
2   e_wczesnoszk [Sr] [s.6] e_informatyczna [Sr] [s.18] j. angielski [PZ] [s.6]  
3   e_wczesnoszk [Sr] [s.6] e_wczesnoszk [Sr] [s.6] wf_1_3 [Sr] [s.6]  
4 e_wczesnoszk [Sr] [s.6] e_wczesnoszk [Sr] [s.6] religia [Sc] [s.6] e_wczesnoszk [Sr] [s.6]  
5 e_wczesnoszk [Sr] [s.6] wf_1_3 [Sr] [s.g.] e_wczesnoszk [Sr] [s.6] e_wczesnoszk [Sr] [s.6]  
6 e_wczesnoszk [Sr] [s.6]       religia [Sc] [s.6]
7 j. angielski [PZ] [s.6]       e_wczesnoszk [Sr] [s.6]
8         e_wczesnoszk [Sr] [s.6]
9 etyka [UN]       zaj_rozw_kreat [Sr] [s.6]
10          

  

2a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_plastyczna [Wó] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5]    
2 e_wczesnoszk [Wó] [s.5] wf_1_3 [Wó] e_informatyczna [Wó] [s.19]    
3 e_wczesnoszk [Wó] [s.5] wf_1_3 [Wó] j. angielski [PZ] [s.5]    
4 e_muzyczna [Wó] [s.5] religia [Sc] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5]    
5 religia [Sc] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5] wf_1_3 [Wó]  
6       e_wczesnoszk [Wó] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5]
7       j. angielski [PZ] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5]
8       e_wczesnoszk [Wó] [s.5] e_wczesnoszk [Wó] [s.5]
9 etyka [UN]       zaj_rozw_kreat [Wó] [s.5]
10          

 

2b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk [IB] [s.3] e_wczesnoszk [IB] [s.3] religia [Sc] [s.3]  
2   wf_1_3 [IB] e_wczesnoszk [IB] [s.3] e_wczesnoszk [IB] [s.3]  
3   wf_1_3 [IB] e_wczesnoszk [IB] [s.3] e_wczesnoszk [IB] [s.3]  
4   e_wczesnoszk [IB] [s.3] e_wczesnoszk [IB] [s.3] j. angielski [PZ] [s.3]  
5 e_informatyczna [IB] [s.19] j. angielski [PZ] [s.3] e_wczesnoszk [IB] [s.3] wf_1_3 [IB] [s.3]  
6 e_wczesnoszk [IB] [s.3]       e_wczesnoszk [IB] [s.3]
7 e_wczesnoszk [IB] [s.3]       e_plastyczna [IB] [s.3]
8 e_muzyczna [IB] [s.3]       religia [Sc] [s.3]
9 etyka [UN]       zaj_kszt_kreat [IB] [s.3]
10          

 

2c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   wf_1_3 [IS] [s.g.]   e_wczesnoszk [IS] [s.7] e_wczesnoszk [IS] [s.7]
2   wf_1_3 [IS] [s.g.]   religia [Sc] [s.7] e_wczesnoszk [IS] [s.7]
3   e_wczesnoszk [IS] [s.7]   e_wczesnoszk [IS] [s.7] e_wczesnoszk [IS] [s.7]
4   j. angielski [PZ] [s.7]   wf_1_3 [IS] zaj_rozw_kreat [IS] [s.7]
5   e_wczesnoszk [IS] [s.7] e_wczesnoszk [IS] [s.7] e_wczesnoszk [IS] [s.7] religia [Sc] [s.7]
6 e_wczesnoszk [IS] [s.7]   e_wczesnoszk [IS] [s.7]    
7 e_wczesnoszk [IS] [s.7]   j. angielski [PZ] [s.7]    
8 e_muzyczna [IS] [s.7]   e_plastyczna [IS] [s.7]    
9 e_informatyczna [IS] [s.18]        
10          

 

3a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_informatyczna [DA] [s.18]   zaj_rozw_kreat [DA] [s.18]   e_wczesnoszk [DA] [s.3]
2 religia [Me] [s.3]   e_wczesnoszk [DA]   j. angielski [Ke] [s.3]
3 e_wczesnoszk [DA] [s.3]   e_wczesnoszk [DA]   e_wczesnoszk [DA] [s.3]
4 e_wczesnoszk [DA] [s.3]   e_wczesnoszk [DA] e_wczesnoszk [DA] [s.5] e_wczesnoszk [DA] [s.3]
5 e_muzyczna [DA]     e_wczesnoszk [DA] [s.5] e_plastyczna [DA] [s.3]
6   e_wczesnoszk [DA] [s.3]   religia [Me] [s.3]  
7   j. angielski [Ke] [s.3]   wf_1_3 [DA]  
8   e_wczesnoszk [DA] [s.3]   wf_1_3 [DA]  
9   wf_1_3 [DA] [s.3]      
10          

 

3b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia [Me] [s.4]   e_wczesnoszk [Ma] [s.7]   e_muzyczna [Ma] [s.4]
2 e_informatyczna [Ma] [s.18]   e_wczesnoszk [Ma] [s.7]   wf_1_3 [Ma] [s.g.]
3 e_wczesnoszk [Ma] [s.4]   e_wczesnoszk [Ma] [s.7]   e_wczesnoszk [Ma] [s.4]
4 e_wczesnoszk [Ma] [s.4]   zaj_rozw_kreat [Ma] [s.7] e_wczesnoszk [Ma] [s.7] e_wczesnoszk [Ma] [s.4]
5 e_wczesnoszk [Ma] [s.4]     religia [Me] j. angielski [Ke] [s.4]
6   e_wczesnoszk [Ma] [s.4]   e_wczesnoszk [Ma] [s.4]  
7   e_wczesnoszk [Ma] [s.4]   wf_1_3 [Ma]  
8   j. angielski [Ke] [s.4]   wf_1_3 [Ma]  
9   e_plastyczna [Ma] [s.4]      
10          

 

3c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [MW] [s.2]        
2 e_wczesnoszk [MW] [s.2] e_wczesnoszk [MW] [s.5]      
3 e_wczesnoszk [MW] [s.2] e_wczesnoszk [MW] [s.5]      
4 religia [Me] [s.2] wf_1_3 [MW] [s.2]      
5 e_wczesnoszk [MW] [s.2] e_wczesnoszk [MW] e_muzyczna [MW] [s.2]    
6   j. angielski [PZ] [s.2] wf_1_3 [MW] e_wczesnoszk [MW] [s.2]  
7     wf_1_3 [MW] e_wczesnoszk [MW] [s.2]  
8     e_plastyczna [MW] [s.2] religia [Me] [s.2]  
9 etyka [UN]     zaj_rozw_kreat [MW] [s.2]  
10          

 

3d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [SS] [s.1]     e_wczesnoszk [SS] e_wczesnoszk [SS] [s.1]
2 e_wczesnoszk [SS] [s.1]     e_wczesnoszk [SS] e_wczesnoszk [SS] [s.1]
3 wf_1_3 [SS] [s.g.]     religia [Me] [s.5] e_wczesnoszk [SS] [s.1]
4 e_wczesnoszk [SS] [s.1] e_wczesnoszk [SS] [s.1]   e_wczesnoszk [SS] j. angielski [PZ] [s.1]
5 religia [Me] [s.1] e_informatyczna [SS] [s.19]     zaj_rozw_kreat [SS] [s.1]
6   e_wczesnoszk [SS] [s.1] wf_1_3 [SS]    
7   e_wczesnoszk [SS] [s.1] wf_1_3 [SS]    
8   j. angielski [PZ] [s.1] e_muzyczna [SS] [s.1]    
9 etyka [UN]   e_plastyczna [SS] [s.1]    
10          

 

4a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 historia [Wk] [s.15] wf [?M] [s.g.]      
2 technika [BC] [s.13] wf [?M] [s.g.]   wych. rodz. [IM] matematyka [kg] [s.16]
3 religia [EO] [s.2] religia [EO] [s.19] j. polski [WG] [s.11] matematyka [kg] [s.8] muzyka [MK] [s.14]
4 j. angielski [PZ] [s.8] informatyka [SG] [s.18] plastyka [W?] [s.14] j. polski [WG] [s.11] wf [?M]
5 j. polski [WG] [s.19] matematyka [kg] [s.11] zaj_rozw_kreat [PZ] [s.2] j. polski [WG] [s.11] wf [?M]
6 przyroda [AS] [s.10] j. polski [WG] [s.11] matematyka [kg] [s.16] zaj. wych. [PZ] [s.19] j. angielski [PZ] [s.8]
7   j. angielski [PZ] [s.8]   przyroda [AS] [s.10]  
8          
9          
10          

 

4b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 technika [BC] [s.13]     wych. rodz. [IM] [s.17] matematyka [kg] [s.16]
2 j. angielski [Ke] [s.9]     matematyka [kg] [s.16] j. polski [EG] [s.11]
3 przyroda [AS] [s.19] informatyka [SG] [s.18]   przyroda [AS] [s.10] j. polski [EG] [s.11]
4 zaj. wych. [Ke] [s.9] plastyka [W?] [s.14] religia [EO] [s.11] wf [MG] wf [MG]
5 j. polski [EG] [s.18] j. angielski [Ke] [s.9] matematyka [kg] [s.3] wf [MG] wf [MG]
6 religia [EO] [s.13] matematyka [kg] [s.18] j. polski [EG] [s.9] muzyka [MK] [s.14] j. angielski [Ke] [s.12]
7     historia [W?] [s.15] j. polski [EG] [s.11]  
8       zaj_kszt_kreat [Ke]  
9          
10          

 

4s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1       matematyka [kg] [s.16] wf [ZM]
2   j. angielski [Ke] [s.9]   przyroda [AS] [s.10] wf [ZM]
3 religia [Me] [s.1] wf [ZM] wf [ZM] muzyka [MK] [s.14] matematyka [kg] [s.10]
4 przyroda [AS] [s.10] wf [ZM] wf [ZM] religia [Me] [s.1] informatyka [SG] [s.18]
5 j. angielski [Ke] [s.9] j. polski [EG] [s.8] plastyka [W?] [s.1] j. angielski [Ke] [s.9] technika [BC] [s.13]
6 j. polski [EG] [s.11] j. polski [EG] [s.8] historia [Wk] [s.15] wf [ZM] zaj. wych. [ZM] [s.10]
7 zaj_rozw_kreat [EG] [s.11] matematyka [kg] [s.16] matematyka [kg] [s.16] wf [ZM]  
8 wf [ZM]   j. polski [EG] [s.11] j. polski [EG]  
9 wf [ZM]        
10          

 

5a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka [OD] [s.9] informatyka [SG] [s.19]     zaj. wych. [W?] [s.8]
2 j. polski [HL] [s.8] zaj_rozw_kreat [Si] [s.16]     matematyka [OD] [s.10]
3 j. polski [HL] [s.8] matematyka [OD] [s.14] religia [EO] [s.12]   j. angielski [Ke] [s.16]
4 wf [?M] geografia [AS] [s.10] j. angielski [Ke] [s.9] matematyka [OD] [s.15] j. angielski [Ke] [s.8]
5 wf [?M] wf [?M] biologia [Wa] [s.19] j. polski [HL] [s.18] j. polski [HL] [s.11]
6 historia [Wk] [s.15] wf [?M] plastyka [W?] [s.14] religia [EO] [s.13]  
7     j. polski [HL] [s.8] muzyka [MK] [s.14]  
8     historia [Wk] [s.15] technika [BC] [s.13]  
9   etyka [UN]      
10          

 

5b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wf [MG] [s.g.]   plastyka [W?] [s.14]    
2 wf [MG] [s.g.] matematyka [OD] [s.14] matematyka [OD] [s.13]   informatyka [SG] [s.18]
3 matematyka [OD] [s.9] geografia [AS] [s.10] j. polski [HL] [s.8] j. polski [HL] wf [MG] [s.g.]
4 biologia [Wa] [s.14] j. angielski [Ke] [s.9] historia [HL] [s.8] religia [EO] [s.9] matematyka [OD] [s.10]
5 j. polski [HL] [s.8] wf [MG] [s.g.] j. angielski [Ke] [s.9] religia [EO] [s.19] muzyka [MK] [s.14]
6 j. polski [HL] [s.8] zaj_rozw_kreat [Si] [s.16] technika [BC] [s.13] j. angielski [Ke] [s.9] j. polski [HL] [s.11]
7       historia [HL] [s.8] zaj. wych. [HL] [s.11]
8          
9          
10          

 

5s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski [HL] [s.8]   ZS [ZM] [s.g.] matematyka [OD] [s.15] matematyka [OD] [s.10]
2 historia [Wk] [s.15] informatyka [SG] [s.18] ZS [ZM] [s.g.] zaj_rozw_kreat [OD] [s.15] plastyka [W?] [s.12]
3 biologia [Wa] [s.14] j. angielski [Ke] [s.9] j. angielski [Ke] [s.17] ZS [ZM] [s.g.] j. polski [HL] [s.8]
4 technika [BC] [s.13] historia [Wk] [s.19] matematyka [OD] [s.10] ZS [ZM] [s.g.] ZS [ZM] [s.g.]
5 religia [EO] [s.13] matematyka [OD] [s.14] j. polski [HL] [s.8] zaj. wych. [OD] [s.15] ZS [ZM] [s.g.]
6 wf [ZM] [s.g.] geografia [AS] [s.10] j. polski [HL] [s.8] j. polski [HL] [s.8] muzyka [MK] [s.14]
7 wf [ZM] [s.g.] wf [ZM] [s.g.]   j. angielski [Ke] [s.9]  
8   wf [ZM] [s.g.]   religia [EO] [s.14]  
9          
10          

 

6a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1         j. angielski [ND] [s.9]
2 religia [EO] [s.14]   wf [?M] [s.g.]   historia [Wk] [s.15]
3 historia [Wk] [s.15] j. polski [EM] [s.17] biologia [Wa] [s.10] matematyka [OD] [s.15] plastyka [W?] [s.15]
4 zaj_rozw_kreat [OD] [s.19] matematyka [OD] [s.15] technika [BC] [s.13] geografia [AS] [s.10] j. polski [EM] [s.17]
5 matematyka [OD] [s.11] informatyka [SG] [s.18] matematyka [OD] [s.14] muzyka [MK] [s.14] j. polski [EM] [s.17]
6 j. polski [EM] [s.17] religia [EO] j. polski [EM] [s.19] wf [?M] [s.g.] wf [?M] [s.g.]
7   j. angielski [ND] [s.8] j. angielski [ND] [s.11] wf [?M] [s.g.]  
8     zaj. wych. [AS] [s.10]    
9   etyka [UN]      
10          

 

7a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1     j. angielski [ND] [s.9]   informatyka [SG] [s.18]
2 fizyka [RS] [s.12] j. polski [EM] [s.17] j. polski [EM] [s.17] fizyka [RS] [s.8] j. polski [EM] [s.17]
3 j. niemiecki [BC] [s.13] historia [Wk] [s.15] wf [?M] [s.g.] j. polski [EM] [s.17] historia [Wk] [s.15]
4 zaj_rozw_kreat [BM] chemia [WL] [s.12] wf [?M] [s.g.] j. polski [EM] [s.17] muzyka [MK] [s.14]
5 biologia [Wa] [s.14] j. niemiecki [BC] [s.13] religia [EO] [s.18] chemia [WL] [s.12] plastyka [W?] [s.12]
6 matematyka [OD] [s.9] matematyka [OD] [s.18] matematyka [OD] [s.18] matematyka [OD] [s.15] religia [EO] [s.13]
7 geografia [AS] [s.10] geografia [AS] [s.10]   biologia [Wa] [s.15] j. angielski [ND] [s.9]
8 wf [?M] [s.g.] zaj. wych. [EM] [s.17]     j. angielski [ND] [s.9]
9 wf [?M] [s.g.]        
10          

 

7b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   j. angielski [ND] [s.9]      
2   chemia [WL] [s.12] wf [MG] [s.g.] zaj_rozw_kreat [BM] [s.11] muzyka [MK] [s.14]
3 fizyka [RS] [s.12] biologia [Wa] [s.16] wf [MG] [s.g.] chemia [WL] [s.12] j. niemiecki [BC] [s.13]
4 religia [EO] [s.18] matematyka [Si] [s.16] matematyka [Si] [s.16] biologia [Wa] [s.8] plastyka [W?] [s.12]
5 j. polski [EM] [s.17] historia [Wk] [s.15] j. polski [EM] [s.17] j. niemiecki [BC] [s.13] matematyka [Si] [s.16]
6 matematyka [Si] [s.16] j. polski [EM] [s.17] geografia [AS] [s.10] geografia [AS] [s.10] j. polski [EM] [s.17]
7 zaj. wych. [Wa] [s.14] j. polski [EM] [s.17] fizyka [RS] [s.12] wf [MG] [s.g.] informatyka [SG] [s.18]
8 wf [MG] [s.g.] religia [EO] [s.11] j. angielski [ND] [s.8]   historia [Wk] [s.15]
9   etyka [UN]     j. angielski [ND] [s.9]
10          

 

7s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 fizyka [RS] [s.12] dor. zaw. [Ko] [s.8] zaj. wych. [MG] [s.10] j. niemiecki [BC] [s.13] ZS [MG] [s.g.]
2 j. polski [BM] [s.11] j. polski [BM] [s.11] plastyka [W?] [s.14] j. angielski [ND] [s.9] ZS [MG] [s.g.]
3 j. polski [BM] [s.11] zaj_rozw_kreat [BM] [s.11] j. angielski [ND] [s.9] j. polski [BM] [s.11] informatyka [SG] [s.18]
4 historia [Wk] [s.15] biologia [Wa] [s.13] fizyka [RS] [s.12] muzyka [MK] [s.14] religia [EO] [s.11]
5 matematyka [Si] [s.16] chemia [WL] [s.12] matematyka [Si] [s.16] geografia [AS] [s.10] historia [Wk] [s.15]
6 biologia [Wa] [s.14] ZS [MG] [s.g.] j. polski [BM] [s.11] chemia [WL] [s.12] j. angielski [ND] [s.9]
7 religia [EO] [s.13] ZS [MG] [s.g.] geografia [AS] [s.10] matematyka [Si] [s.16] matematyka [Si] [s.16]
8   ZS [MG] [s.g.] wf [MG] [s.g.] wf [MG] [s.g.] j. niemiecki [BC] [s.13]
9     wf [MG] [s.g.] wf [MG] [s.g.] ZS [MG]
10          

 

8a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wos [DT] [s.10] biologia [Wa] [s.10] matematyka [Si] [s.16] j. angielski [ND] [s.9]  
2 geografia [AS] [s.10] dor. zaw. [Ko] [s.19] j. angielski [ND] [s.9] j. niemiecki [BC] [s.13] j. angielski [ND] [s.9]
3 matematyka [Si] [s.16] j. polski [EG] [s.8] historia [Wk] [s.15] matematyka [Si] [s.16] matematyka [Si] [s.19]
4 j. polski [EG] [s.17] j. polski [EG] [s.8] j. polski [EG] [s.17] chemia [WL] [s.12] j. niemiecki [BC] [s.13]
5 fizyka [RS] [s.12] zaj_rozw_kreat [RS] [s.10] fizyka [RS] [s.12] zaj. wych. [Si] [s.16] religia [EO] [s.10]
6 wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] historia [Wk] [s.15] wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] j. polski [EG] [s.11] informatyka [SG] [s.18]
7 wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] chemia [WL] [s.12] wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] e_dla_bezp [BC] [s.13]  
8 religia [EO] [s.13]   wos [DT] [s.14]    
9          
10          

 

8b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski [EM] [s.17] zaj_kszt_kreat [RS] [s.12]   dor. zaw. [Ko] j. polski [EM] [s.17]
2 j. polski [EM] [s.17] j. angielski [ND] [s.8]   chemia [WL] [s.12] j. niemiecki [BC] [s.13]
3 wos [DT] [s.10] zaj. wych. [?M] [s.13] matematyka [Si] [s.16] j. angielski [ND] [s.9] j. angielski [ND] [s.9]
4 matematyka [Si] [s.16] e_dla_bezp [BC] [s.3] j. polski [EM] [s.17] j. niemiecki [BC] [s.13] historia [Wk] [s.15]
5 geografia [AS] [s.10] j. polski [EM] [s.17] historia [Wk] [s.15] biologia [Wa] [s.8] informatyka [SG] [s.18]
6 fizyka [RS] [s.12] chemia [WL] [s.12] fizyka [RS] [s.12] matematyka [Si] [s.16] matematyka [Si] [s.16]
7   religia [EO] [s.11] wos [DT] [s.14] religia [EO] [s.17] wf [?M]
8       wf [?M] wf [?M]
9       wf [?M]  
10          

 

8s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   ZS [CH] [K?] religia [EO] [s.11]    
2 matematyka [Si] [s.16] j. niemiecki [BC] [s.13] matematyka [Si] [s.16] dor. zaw. [Ko] [s.8]  
3 j. polski [EM] [s.17] j. angielski [ND] [s.12] zaj. wych. [BC] [s.13] zaj_rozw_kreat [RS] [s.13] j. polski [EM] [s.17]
4 fizyka [RS] [s.12] j. polski [EM] [s.17] historia [Wk] [s.15] matematyka [Si] [s.16] j. angielski [ND] [s.9]
5 wos [Wk] [s.15] matematyka [Si] [s.16] e_dla_bezp [BC] [s.13] j. polski [EM] [s.17] j. angielski [ND] [s.9]
6 wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] biologia [Wa] [s.13] wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] j. polski [EM] [s.17] wos [Wk] [s.15]
7 wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] historia [Wk] [s.15] wf [CH] [MG]wf [DZ] [?M] chemia [WL] [s.12] j. niemiecki [BC] [s.13]
8   chemia [WL] [s.12] fizyka [RS] [s.12] geografia [AS] [s.10] informatyka [SG] [s.18]
9   religia [EO] [s.11]   ZS [CH] [K?] ZS [CH] [K?]
10   ZS [CH] [K?]wych. rodz. [UN]   ZS [CH] [K?] ZS [CH] [K?]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status