Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie:

Przewodniczący: Piotr Sędziak, tel.: 604647302

Wiceprzewodnicząca: Anna Jaruga-Kazimierczuk

Wiceprzewodniczący:  Marcin Zajączkowski

Sekretarz: Joanna Rogala

Skarbnik: Roman Sacharczuk

Komisja rewizyjna:

Anna Sznajder-Pachołek

Sylwia Zaborowska

Tomasz Kuczyński

 e-mail: radarodzicowcem@gmail.com