Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców SP nr 4 w roku szkolnym 2020/2021:

Piotr Sędziak - Przewodniczący

Tel. kontaktowy 604647302

Marcin Zajączkowski - Wiceprzewodniczący

Anna Jurga-Kazimierczuk- Wiceprzewodnicząca

Dorota Szczepańska – Wiceprzewodnicząca

Sylwia Chmielewska – Wiceprzewodnicząca

Joanna Rogala – Sekretarz

Roman Sacharczuk – Skarbnik

Edyta Zagańska - Komisja Rewizyjna

Sylwia Zaborowska - Komisja Rewizyjna

Marcin Kołodziej - Komisja Rewizyjna

 

E-mail: rada.rodzicow@cempiaseczno.edu.pl

 

Nr rachunku bankowego ING - ubezpieczenie grupowe Ubezpieczenie SP4

Roman Sacharczuk

86 1050 1025 1000 0097 1939 2236

 

Nr rachunku bankowego ING - Rada Rodziców składki

Roman Sacharczuk

43 1050 1025 1000 0097 1971 3886

Ubezpieczenie szkolne COMPENSA

Od 01/09/2020 do 31/08/2020

Składka ubezpieczeniowa 49 zł.

Polisa typ 184 nr 001060981

Składka ubezpieczeniowa 34 zł.

Polisa typ 184 nr 001060980

Kontakt do opiekuna ubezpieczeniowego:

Pani Agnieszka Jaworska tel.: +48 607 300 330

e-mail: biuro@avivision.home.pl

 

Polisa SP 4 w Piasecznie wariant I

Polisa SP 4 w Piasecznie wariant II