Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole nr 5  w Piasecznie 

 

7 0 0– 7 30       schodzenie się dzieci

7 30 – 8 45          zajęcia indywidualne lub w zespołowe (wspomaganie  i korygowanie rozwoju), praca z dzieckiem zdolnym; zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci;

8 45 – 9 00           zabawa ruchowa – dzieci młodsze, ćwiczenia poranne- dzieci starsze, przygotowanie do śniadania;

9 00– 9 20             śniadanie;

9 20– 1200           zajęcia dydaktyczne zgodne z założeniami podstawy programowej i planem pracy grupy; zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci; imprezy okazjonalne i ogólnoprzedszkolne, teatrzyki, itp.; zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg harmonogramu wyjść na teren, spacery,  wycieczki; obserwacje przyrodnicze

12 00 – 12 15   przygotowanie do obiadu;

12 15 - 12 45    dzieci młodsze    

                                                     obiad;

12 50– 13  20    sześciolatki       

13 20 – 14 15   relaks poobiedni – bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy twórcze wg zainteresowań; zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14 15– 14 30    zabawa ruchowa (kierowana przez nauczyciela);  przygotowanie do podwieczorku;

14 30 – 14 50   podwieczorek;

14 50– 17 00    zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci; zajęcia indywidualne lub  w zespole (wspomaganie  i korygowanie rozwoju), praca z dzieckiem  zdolnym; zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci;)