" Klasyfikuję tak, jak potrafię".

Celem zajęcia była diagnoza dziecięcych kompetencji. Ustalenie, na jakim poziomie dzieci klasyfikują. Odkrywcy reprezentują bardzo różny poziom kompetencji , co stanowi istotną  wiedzą dla nauczyciela  w celu doboru treści kształcenia. 

Wychowawca oddziału: Iwona Skowrońska. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status