Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Działalność  gminnych przedszkoli od września 2020 r.   

 
 
 
 
 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień  ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka.

Chcielibyśmy zapewnić dzieciom i pracownikom  możliwie maksymalne  warunki bezpieczeństwa,  dlatego przedszkola będą działały w  podwyższonym reżimie sanitarnym.

Prosimy  również rodziców niepracujących, aby w miesiącu wrześniu  nie przyprowadzali dzieci do przedszkola. Prośba ta jest podyktowana warunkami, które musi spełnić przedszkole a mówią one o metrach koniecznych  do zapewnienia na jedno dziecko,  w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza. Dajmy szansę rodzicom pracującym.  

Prosimy  również rodziców o wypełnienie oświadczenia  dostępnego  w przedszkolach, celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. Oświadczenia prosimy składać do dnia 31.08.2020 r.  (treść oświadczenia: Oświadczenie rodzica)

 Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. 

 Wciąż obowiązuję zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku  do momentu wejścia dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Konieczność poddania się mierzeniu temperatury u rodzica, dezynfekcji rak oraz założenie maseczki. 

 Wszystkie gminne przedszkola będą otwarte w godzinach 7.00- 17.00. 

 Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury, prosimy o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ze względu na bezpieczeństwo dziecka. 

 W miesiącu wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.  

 Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola. 

 

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i  ścisłą współpracę.  Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje  możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status