Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Ślubowanie klas pierwszych

 
 
Ślubowanie jest to uroczysta deklaracja, składana przez osobę, która publicznie przyrzeka osiągnąć określony cel i przestrzegać określonych zasad.
Taką właśnie przysięgę złożyli uczniowie trzech klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2020 w obecności swoich Wychowawców, Rodziców i Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie.
Zawierała ona obietnicę: rzetelnej nauki, dobrego zachowania, rozwijania swoich talentów i umiejętności, godnego reprezentowania naszej placówki oraz szeroko pojętej współpracy.
Przed uroczystym pasowaniem na ucznia dzieci recytowały wiersze, wspólnie zatańczyły poloneza, a potem swoje indywidualne tańce i wygłosiły przepiękną prośbę do Rodziców, aby ich zawsze wspierali, pomagali im, ale nie wyręczali, rozumieli i bardzo kochali.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status