Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście?

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

„Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście? - ekolapbook”.

 
Patronatem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.
Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie eko- lapbooka na temat:
Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście?”. 
 

Praca konkursowa ma mieć format A4 oraz może być wykonana na papierze technicznym lub w teczce. Lapbook ma zawierać takie elementy jak: zagadki, otwierane skrytki, rysunki, napisy (do wyboru). Uczestnik konkursu ma przedstawić w nim, jak dba o środowisko oraz jak dba o planetę jego najbliższe otoczenie (np. rodzina, szkoła, inni mieszkańcy, władze miasta).

Konkurs ma formę indywidualną. 

 

Praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, danymi teleadresowymi szkoły, do której uczęszcza (informacja powinna być umieszczona z tyłu pracy/ na jej okładce). 

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 11.12.2020r.

 

Organizatorzy: 

Iwona Skowrońska, Marta Wojdyna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status