Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Konkurs czytelniczy "Zaczytana szkoła"

 
 

Konkurs czytelniczy "Zaczytana szkoła"

 

Nasza szkoła z dniem 1 października 2020 roku przystąpiła do udziału w ogólnopolskim konkursie czytelniczym „Zaczytana Szkoła”.

Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie oraz Instytut Badań nad Demokracją.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytana Szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Mamy do wykonania 7 zadań konkursowych:

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. (p. D. Zając)
  2. Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki. (p. I. Wojewoda-Jedynak)
  3. Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat. ( I. Wojewoda-Jedynak)
  4. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.  (p. H. Lewandowska)
  5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”. (p. I. Wojewoda-Jedynak)
  6. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. (p. E. Marciniak-Cukiernik)
  7. Samodzielne zapoznanie się uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. (p. H. Lewandowska)

 

Wszelkie przeprowadzone konkursy i opis poszczególnych zadań można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Dorota Zając.

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status