Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Konkurs na "Najciekawszą kukiełkę z owoców i warzyw" 

 

Regulamin konkursu:

•Konkurs kierowany jest do uczniów z klas 1-3.

• Postacie (figurka lub kukiełka) powinny być wykonane techniką przestrzenną.

• Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.

• Kukiełka musi być wykonana z warzyw lub owoców oraz elementów mocujących np. sznurek, klej, drucik .

• Do każdej kukiełki należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa.

• Ze względu na nietrwałość materiału z którego zostaną wykonane prace, kukiełki można przynosić tylko przez 4 dni, piątego dnia konkurs zostanie rozstrzygnięty.

• Prace należy przynosić w dniach 26 - 29.10.2020 r. do świetlicy szkolnej. • Ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowej szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status