Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Grupa Myszki

Posted on

Dzień Edukacji Narodowej

Przedszkolaki jako pierwsze postanowiły uczcić Dzień Edukacji Narodowej i już 11 października zaprosili wszystkie grupy ze swoimi Paniami, zaproszonych gości oraz przedstawicieli rodziców na bardzo „ważne zebranie”. Wspólnie, bardzo poważnie, a czasem z przymróżeniem oka szukali najlepszych życzeń dla pracowników oświaty. Z uśmiechem na twarzy i dużym zaangażowaniem wybrzmiały słowa popularnej piosenki, które stały

Kontakt  

Adres

ul. Jana Pawła II 55

05-500 Piaseczno

Telefon/Fax

Tel.  22 4842600
Fax. 22 4842601

Strona www

www.cempiaseczno.edu.pl 
sekretariat@cempiaseczno.edu.pl

1m12!1m3!1d51958.85712317783!2d-122.07918491530957!3d37.39946933872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x808fba02425dad8f%3A0x6c296c66619367e0!2sGoogleplex!5e0!3m2!1sen!2slv!4v1476280809540" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status