Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Opłata za godziny pobytu w przedszkolu

Należności za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu nr 5 należy wpłacać na numer  konta:  

70 1240 6351 1111 0010 9249 9600

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status