Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Plan lekcji

1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4S, 5A, 5B, 5S, 6A, 7A, 7B, 7S, 8A, 8B, 8S

1A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk s.2 e_wczesnoszk s.2 wf_1_3 s.g.  
2   wf_1_3 s.g. religia s.2 e_wczesnoszk s.2  
3   j. angielski s.2 e_wczesnoszk s.2 religia s.2  
4 e_wczesnoszk s.2 e_wczesnoszk s.2 j. angielski s.2 e_wczesnoszk s.2  
5 e_wczesnoszk s.7 zaj_rozw_kreat s.2 wf_1_3 s.g. e_wczesnoszk s.2  
6 e_wczesnoszk s.2       e_muzyczna
7 e_plastyczna s.2       e_wczesnoszk s.2
8         e_wczesnoszk s.2
9         e_informatyczna
10          

Powrót

1B

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk s.1 e_wczesnoszk s.1 zaj_komp_1_3 s.19  
2   religia s.1 e_wczesnoszk s.1 e_wczesnoszk s.1  
3   e_wczesnoszk s.1 religia s.1 e_wczesnoszk s.1  
4   wf_1_3 s.g. e_wczesnoszk s.1 e_muzyczna s.1 e_wczesnoszk s.5
5   e_wczesnoszk s.1 wf_1_3 s.g. zaj_rozw_kreat s.1 e_wczesnoszk s.5
6 e_wczesnoszk s.1       wf_1_3 s.g.
7 e_wczesnoszk s.1       j. angielski s.1
8 j. angielski        
9 e_plastyczna s.1        
10          

Powrót

1C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.4  
2   e_wczesnoszk s.4 wf_1_3 s.4 wf_1_3 s.4  
3   e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.g. j. angielski s.4  
4   e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk s.6
5   zaj_rozw_kreat s.4 e_wczesnoszk s.4 religia s.4 e_wczesnoszk s.6
6 j. angielski       wf_1_3 s.g.
7 e_wczesnoszk s.4       religia s.6
8 e_wczesnoszk s.4        
9 e_informatyczna s.19        
10          

Powrót

1D

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk s.6 wf_1_3 s.g. e_wczesnoszk s.6  
2   e_wczesnoszk s.6 e_informatyczna s.18 j. angielski s.6  
3   e_wczesnoszk s.6 e_wczesnoszk s.6 wf_1_3 s.6  
4 e_wczesnoszk s.6 e_wczesnoszk s.6 religia s.6 e_wczesnoszk s.6  
5 e_wczesnoszk s.6 wf_1_3 s.g. e_wczesnoszk s.6 e_wczesnoszk s.6  
6 e_wczesnoszk s.6       religia s.6
7 j. angielski s.6       e_wczesnoszk s.6
8         e_wczesnoszk s.6
9 etyka       zaj_rozw_kreat s.6
10          

Powrót

2a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_plastyczna Woacute; s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5    
2 e_wczesnoszk Woacute; s.5 wf_1_3 Woacute; e_informatyczna Woacute; s.19    
3 e_wczesnoszk Woacute; s.5 wf_1_3 Woacute; j. angielski s.5    
4 e_muzyczna Woacute; s.5 religia s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5    
5 religia s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5 wf_1_3 Woacute;  
6       e_wczesnoszk Woacute; s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5
7       j. angielski s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5
8       e_wczesnoszk Woacute; s.5 e_wczesnoszk Woacute; s.5
9 etyka       zaj_rozw_kreat Woacute; s.5
10          

Powrót

2b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   e_wczesnoszk s.3 e_wczesnoszk s.3 religia s.3  
2   wf_1_3 e_wczesnoszk s.3 e_wczesnoszk s.3  
3   wf_1_3 e_wczesnoszk s.3 e_wczesnoszk s.3  
4   e_wczesnoszk s.3 e_wczesnoszk s.3 j. angielski s.3  
5 e_informatyczna s.19 j. angielski s.3 e_wczesnoszk s.3 wf_1_3 s.3  
6 e_wczesnoszk s.3       e_wczesnoszk s.3
7 e_wczesnoszk s.3       e_plastyczna s.3
8 e_muzyczna s.3       religia s.3
9 etyka       zaj_kszt_kreat s.3
10          

Powrót

2c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   wf_1_3 s.g.   e_wczesnoszk s.7 e_wczesnoszk s.7
2   wf_1_3 s.g.   religia s.7 e_wczesnoszk s.7
3   e_wczesnoszk s.7   e_wczesnoszk s.7 e_wczesnoszk s.7
4   j. angielski s.7   wf_1_3 zaj_rozw_kreat s.7
5   e_wczesnoszk s.7 e_wczesnoszk s.7 e_wczesnoszk s.7 religia s.7
6 e_wczesnoszk s.7   e_wczesnoszk s.7    
7 e_wczesnoszk s.7   j. angielski s.7    
8 e_muzyczna s.7   e_plastyczna s.7    
9 e_informatyczna s.18        
10          

Powrót

3a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_informatyczna s.18   zaj_rozw_kreat s.18   e_wczesnoszk s.3
2 religia s.3   e_wczesnoszk   j. angielski s.3
3 e_wczesnoszk s.3   e_wczesnoszk   e_wczesnoszk s.3
4 e_wczesnoszk s.3   e_wczesnoszk e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk s.3
5 e_muzyczna     e_wczesnoszk s.5 e_plastyczna s.3
6   e_wczesnoszk s.3   religia s.3  
7   j. angielski s.3   wf_1_3  
8   e_wczesnoszk s.3   wf_1_3  
9   wf_1_3 s.3      
10          

Powrót

3b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia s.4   e_wczesnoszk s.7   e_muzyczna s.4
2 e_informatyczna s.18   e_wczesnoszk s.7   wf_1_3 s.g.
3 e_wczesnoszk s.4   e_wczesnoszk s.7   e_wczesnoszk s.4
4 e_wczesnoszk s.4   zaj_rozw_kreat s.7 e_wczesnoszk s.7 e_wczesnoszk s.4
5 e_wczesnoszk s.4     religia j. angielski s.4
6   e_wczesnoszk s.4   e_wczesnoszk s.4  
7   e_wczesnoszk s.4   wf_1_3  
8   j. angielski s.4   wf_1_3  
9   e_plastyczna s.4      
10          

Powrót

3c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk s.2       e_wczesnoszk s.2
2 e_wczesnoszk s.2 e_wczesnoszk s.5     e_wczesnoszk s.2
3 e_wczesnoszk s.2 e_wczesnoszk s.5     e_wczesnoszk s.2
4 religia s.2 wf_1_3 s.2     e_informatyczna s.19
5 e_wczesnoszk s.2 e_wczesnoszk e_muzyczna s.2   j.angielski s.6
6   j. angielski s.2 wf_1_3 e_wczesnoszk s.2  
7     wf_1_3 e_wczesnoszk s.2  
8     e_plastyczna s.2 religia s.2  
9 etyka     zaj_rozw_kreat s.2  
10          

Powrót

3d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk s.1     e_wczesnoszk e_wczesnoszk s.1
2 e_wczesnoszk s.1     e_wczesnoszk e_wczesnoszk s.1
3 wf_1_3 s.g.     religia s.5 e_wczesnoszk s.1
4 e_wczesnoszk s.1 e_wczesnoszk s.1   e_wczesnoszk j. angielski s.1
5 religia s.1 e_informatyczna s.19     zaj_rozw_kreat s.1
6   e_wczesnoszk s.1 wf_1_3    
7   e_wczesnoszk s.1 wf_1_3    
8   j. angielski s.1 e_muzyczna s.1    
9 etyka   e_plastyczna s.1    
10          

Powrót

4a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 historia s.15 wf s.g.      
2 technika s.13 wf s.g.   wych. rodz. matematyka s.16
3 religia s.2 religia s.19 j. polski s.11 matematyka s.8 muzyka s.14
4 j. angielski s.8 informatyka s.18 plastyka s.14 j. polski s.11 wf
5 j. polski s.19 matematyka s.11 zaj_rozw_kreat s.2 j. polski s.11 wf
6 przyroda s.10 j. polski s.11 matematyka s.16 zaj. wych. s.19 j. angielski s.8
7   j. angielski s.8   przyroda s.10  
8          
9          
10          

Powrót

4b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 technika s.13     wych. rodz. s.17 matematyka s.16
2 j. angielski s.9     matematyka s.16 j. polski s.11
3 przyroda s.19 informatyka s.18   przyroda s.10 j. polski s.11
4 zaj. wych. s.9 plastyka s.14 religia s.11 wf wf
5 j. polski s.18 j. angielski s.9 matematyka s.3 wf wf
6 religia s.13 matematyka s.18 j. polski s.9 muzyka s.14 j. angielski s.12
7     historia s.15 j. polski s.11  
8       zaj_kszt_kreat  
9          
10          

Powrót

4s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1       matematyka s.16 wf
2   j. angielski s.9   przyroda s.10 wf
3 religia s.1 wf wf muzyka s.14 matematyka s.10
4 przyroda s.10 wf wf religia s.1 informatyka s.18
5 j. angielski s.9 j. polski s.8 plastyka s.1 j. angielski s.9 technika s.13
6 j. polski s.11 j. polski s.8 historia s.15 wf zaj. wych. s.10
7 zaj_rozw_kreat s.11 matematyka s.16 matematyka s.16 wf  
8 wf   j. polski s.11 j. polski  
9 wf        
10          

Powrót

5a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka s.9 informatyka s.19     zaj. wych. s.8
2 j. polski s.8 zaj_rozw_kreat s.16     matematyka s.10
3 j. polski s.8 matematyka s.14 religia s.12   j. angielski s.16
4 wf geografia s.10 j. angielski s.9 matematyka s.15 j. angielski s.8
5 wf wf biologia s.19 j. polski s.18 j. polski s.11
6 historia s.15 wf plastyka s.14 religia s.13  
7     j. polski s.8 muzyka s.14  
8     historia s.15 technika s.13  
9   etyka      
10          

Powrót

5b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wf s.g.   plastyka s.14    
2 wf s.g. matematyka s.14 matematyka s.13   informatyka s.18
3 matematyka s.9 geografia s.10 j. polski s.8 j. polski wf s.g.
4 biologia s.14 j. angielski s.9 historia s.8 religia s.9 matematyka s.10
5 j. polski s.8 wf s.g. j. angielski s.9 religia s.19 muzyka s.14
6 j. polski s.8 zaj_rozw_kreat s.16 technika s.13 j. angielski s.9 j. polski s.11
7       historia s.8 zaj. wych. s.11
8          
9          
10          

Powrót

5s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski s.8   ZS s.g. matematyka s.15 matematyka s.10
2 historia s.15 informatyka s.18 ZS s.g. zaj_rozw_kreat s.15 plastyka s.12
3 biologia s.14 j. angielski s.9 j. angielski s.17 ZS s.g. j. polski s.8
4 technika s.13 historia s.19 matematyka s.10 ZS s.g. ZS s.g.
5 religia s.13 matematyka s.14 j. polski s.8 zaj. wych. s.15 ZS s.g.
6 wf s.g. geografia s.10 j. polski s.8 j. polski s.8 muzyka s.14
7 wf s.g. wf s.g.   j. angielski s.9  
8   wf s.g.   religia s.14  
9          
10          

Powrót

6a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1         j. angielski s.9
2 religia s.14   wf s.g.   historia s.15
3 historia s.15 j. polski s.17 biologia s.10 matematyka s.15 plastyka s.15
4 zaj_rozw_kreat s.19 matematyka s.15 technika s.13 geografia s.10 j. polski s.17
5 matematyka s.11 informatyka s.18 matematyka s.14 muzyka s.14 j. polski s.17
6 j. polski s.17 religia j. polski s.19 wf s.g. wf s.g.
7   j. angielski s.8 j. angielski s.11 wf s.g.  
8     zaj. wych. s.10    
9   etyka      
10          

Powrót

7a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1     j. angielski s.9   informatyka s.18
2 fizyka s.12 j. polski s.17 j. polski s.17 fizyka s.8 j. polski s.17
3 j. niemiecki s.13 historia s.15 wf s.g. j. polski s.17 historia s.15
4 zaj_rozw_kreat chemia s.12 wf s.g. j. polski s.17 muzyka s.14
5 biologia s.14 j. niemiecki s.13 religia s.18 chemia s.12 plastyka s.12
6 matematyka s.9 matematyka s.18 matematyka s.18 matematyka s.15 religia s.13
7 geografia s.10 geografia s.10   biologia s.15 j. angielski s.9
8 wf s.g. zaj. wych. s.17     j. angielski s.9
9 wf s.g.        
10          

Powrót

7b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   j. angielski s.9      
2   chemia s.12 wf s.g. zaj_rozw_kreat s.11 muzyka s.14
3 fizyka s.12 biologia s.16 wf s.g. chemia s.12 j. niemiecki s.13
4 religia s.18 matematyka s.16 matematyka s.16 biologia s.8 plastyka s.12
5 j. polski s.17 historia s.15 j. polski s.17 j. niemiecki s.13 matematyka s.16
6 matematyka s.16 j. polski s.17 geografia s.10 geografia s.10 j. polski s.17
7 zaj. wych. s.14 j. polski s.17 fizyka s.12 wf s.g. informatyka s.18
8 wf s.g. religia s.11 j. angielski s.8   historia s.15
9   etyka     j. angielski s.9
10          

Powrót

7s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 fizyka s.12 dor. zaw. s.8 zaj. wych. s.10 j. niemiecki s.13 ZS s.g.
2 j. polski s.11 j. polski s.11 plastyka s.14 j. angielski s.9 ZS s.g.
3 j. polski s.11 zaj_rozw_kreat s.11 j. angielski s.9 j. polski s.11 informatyka s.18
4 historia s.15 biologia s.13 fizyka s.12 muzyka s.14 religia s.11
5 matematyka s.16 chemia s.12 matematyka s.16 geografia s.10 historia s.15
6 biologia s.14 ZS s.g. j. polski s.11 chemia s.12 j. angielski s.9
7 religia s.13 ZS s.g. geografia s.10 matematyka s.16 matematyka s.16
8   ZS s.g. wf s.g. wf s.g. j. niemiecki s.13
9     wf s.g. wf s.g. ZS
10          

Powrót

8a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wos s.10 biologia s.10 matematyka s.16 j. angielski s.9  
2 geografia s.10 dor. zaw. s.19 j. angielski s.9 j. niemiecki s.13 j. angielski s.9
3 matematyka s.16 j. polski s.8 historia s.15 matematyka s.16 matematyka s.19
4 j. polski s.17 j. polski s.8 j. polski s.17 chemia s.12 j. niemiecki s.13
5 fizyka s.12 zaj_rozw_kreat s.10 fizyka s.12 zaj. wych. s.16 religia s.10
6 wf wf historia s.15 wf wf j. polski s.11 informatyka s.18
7 wf wf chemia s.12 wf wf e_dla_bezp s.13  
8 religia s.13   wos s.14    
9          
10          

Powrót

8b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski s.17 zaj_kszt_kreat s.12   dor. zaw. j. polski s.17
2 j. polski s.17 j. angielski s.8   chemia s.12 j. niemiecki s.13
3 wos s.10 zaj. wych. s.13 matematyka s.16 j. angielski s.9 j. angielski s.9
4 matematyka s.16 e_dla_bezp s.3 j. polski s.17 j. niemiecki s.13 historia s.15
5 geografia s.10 j. polski s.17 historia s.15 biologia s.8 informatyka s.18
6 fizyka s.12 chemia s.12 fizyka s.12 matematyka s.16 matematyka s.16
7   religia s.11 wos s.14 religia s.17 wf
8       wf wf
9       wf  
10          

Powrót

8s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   ZS religia s.11    
2 matematyka s.16 j. niemiecki s.13 matematyka s.16 dor. zaw. s.8  
3 j. polski s.17 j. angielski s.12 zaj. wych. s.13 zaj_rozw_kreat s.13 j. polski s.17
4 fizyka s.12 j. polski s.17 historia s.15 matematyka s.16 j. angielski s.9
5 wos s.15 matematyka s.16 e_dla_bezp s.13 j. polski s.17 j. angielski s.9
6 wf wf biologia s.13 wf wf j. polski s.17 wos s.15
7 wf wf historia s.15 wf wf chemia s.12 j. niemiecki s.13
8   chemia s.12 fizyka s.12 geografia s.10 informatyka s.18
9   religia s.11   ZS ZS
10   ZS wych. rodz.   ZS ZS
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status