Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców SP nr 4 w roku szkolnym 2020/2021:

Piotr Sędziak - Przewodniczący

Tel. kontaktowy 604647302

Marcin Zajączkowski - Wiceprzewodniczący

Anna Jurga-Kazimierczuk- Wiceprzewodnicząca

Dorota Szczepańska – Wiceprzewodnicząca

Sylwia Chmielewska – Wiceprzewodnicząca

Joanna Rogala – Sekretarz

Roman Sacharczuk – Skarbnik

Edyta Zagańska - Komisja Rewizyjna

Sylwia Zaborowska - Komisja Rewizyjna

Marcin Kołodziej - Komisja Rewizyjna

 

E-mail: rada.rodzicow@cempiaseczno.edu.pl

 

Nr rachunku bankowego ING - ubezpieczenie grupowe Ubezpieczenie SP4

Roman Sacharczuk

86 1050 1025 1000 0097 1939 2236

 

Nr rachunku bankowego ING - Rada Rodziców składki

Roman Sacharczuk

43 1050 1025 1000 0097 1971 3886

Ubezpieczenie szkolne COMPENSA

Od 01/09/2020 do 31/08/2020

Składka ubezpieczeniowa 49 zł.

Polisa typ 184 nr 001060981

Składka ubezpieczeniowa 34 zł.

Polisa typ 184 nr 001060980

Kontakt do opiekuna ubezpieczeniowego:

Pani Agnieszka Jaworska tel.: +48 607 300 330

e-mail: biuro@avivision.pl

 

Polisa SP 4 w Piasecznie wariant I

Polisa SP 4 w Piasecznie wariant II

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status