Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole nr 5  w Piasecznie 

 

7 0 0– 7 30       schodzenie się dzieci

7 30 – 8 45          zajęcia indywidualne lub w zespołowe (wspomaganie  i korygowanie rozwoju), praca z dzieckiem zdolnym; zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci;

8 45 – 9 00           zabawa ruchowa – dzieci młodsze, ćwiczenia poranne- dzieci starsze, przygotowanie do śniadania;

9 00– 9 20             śniadanie;

9 20– 1200           zajęcia dydaktyczne zgodne z założeniami podstawy programowej i planem pracy grupy; zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci; imprezy okazjonalne i ogólnoprzedszkolne, teatrzyki, itp.; zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg harmonogramu wyjść na teren, spacery,  wycieczki; obserwacje przyrodnicze

12 00 – 12 15   przygotowanie do obiadu;

12 15 - 12 45    dzieci młodsze    

                                                     obiad;

12 50– 13  20    sześciolatki       

13 20 – 14 15   relaks poobiedni – bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy twórcze wg zainteresowań; zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14 15– 14 30    zabawa ruchowa (kierowana przez nauczyciela);  przygotowanie do podwieczorku;

14 30 – 14 50   podwieczorek;

14 50– 17 00    zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci; zajęcia indywidualne lub  w zespole (wspomaganie  i korygowanie rozwoju), praca z dzieckiem  zdolnym; zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci;)

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status