Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status