1. Dzień Kropki – 15 IX 2021
 2. Dzień Przedszkolaka – 20 IX 2022
 3. Międzynarodowy Dzień Głuchych i języka migowego – 25 IX 2021
 4. Światowy Dzień Morza – 17 III 2022
 5. Dzień Grzyba 24 IX 2021
 6. Dzień Jabłka – 28 IX 2021
 7. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 1 X 2021
 8. Święto Drzewa 10 X 2021
 9. Dzień Ratownictwa Medycznego – 13 X 2021
 10. Światowy Dzień Owoców i Warzyw – 18 X 2021
 11. Spotkanie ze strażakiem X 2021
 12. Dzień Bajek – 5 XI 2021
 13. Dzień Niepodległości XI 2021
 14. Przedszkole do hymnu XI 2021
 15. Spotkanie świąteczne XII 2021
 16. Bezpieczne Ferie – I 2022
 17. Dzień Wegetarian 11 I 2022
 18. Dzień Bezpiecznego Internetu” 8 II 2022
 19. Przedszkolna Akcja Kulturalna II- III 2022
 20. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem III 2022
 21. Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 3 III 2022
 22. Dzień Dentysty” 5 III 2022
 23. Światowy Dzień Wody 22 III 2022
 24. Opracowanie kodeksu Małego Ekologa IV 2022
 25. Międzynarodowy Dzień Ptaków 1 IV 2022
 26. Dzień Marchewki – 4 IV 2022
 27. Dzień Ziemi 22 IV 2022
 28. Dzień Mleka – 25 V 2022
 29. „Światowy Dzień Mycia Rąk” V 2022
 30. „Jestem Polakiem i Europejczykiem” V 2022
 31. Międzynarodowy Dzień Tańca” V 2022
 32. Dzień Bociana Białego 31 V 2022
 33. Uczestnictwo w akcji: „Dzień Pustej Sali” 14 VI 2022
 34. Bezpieczne wakacje – VI 2022
 35. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – IX 2021
 36. Informowanie rodziców o postępach/problemach rozwojowych wychowanków– przez cały rok
 37. Diagnoza dojrzałości szkolnej uczniów zerówki – do 30 IV 2022
 38. Projekty edukacyjne, czytelnicze i artystyczne– przez cały rok
 39. Akcja charytatywne – przez cały rok
 40. „Cała Polska czyta dzieciom” czytają uczniowie i rodzice – przez cały rok
 41. „Akcja-segregacja” – przez cały rok