1. Dzień Kropki – 15 IX
 2. Dzień Przedszkolaka – 20 IX
 3. Międzynarodowy Dzień Głuchych i języka migowego – 25 IX
 4. Światowy Dzień Morza – 17 III
 5. Dzień Grzyba 24 IX
 6. Dzień Jabłka – 28 IX
 7. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 1 X
 8. Święto Drzewa 10 X
 9. Dzień Ratownictwa Medycznego – 13 X
 10. Światowy Dzień Owoców i Warzyw – 18 X
 11. Spotkanie ze strażakiem X
 12. Dzień Bajek – 5 XI
 13. Dzień Niepodległości XI
 14. Przedszkole do hymnu XI
 15. Spotkanie świąteczne XII
 16. Bezpieczne Ferie – I
 17. Dzień Wegetarian 11 I
 18. Dzień Bezpiecznego Internetu 8 II
 19. Przedszkolna Akcja Kulturalna II- III
 20. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem III
 21. Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 3 III
 22. Dzień Dentysty” 5 III
 23. Światowy Dzień Wody 22 III
 24. Opracowanie kodeksu Małego Ekologa IV
 25. Międzynarodowy Dzień Ptaków 1 IV
 26. Dzień Marchewki – 4 IV
 27. Dzień Ziemi 22 IV
 28. Dzień Mleka – 25 V
 29. „Światowy Dzień Mycia Rąk” V
 30. „Jestem Polakiem i Europejczykiem” V
 31. Międzynarodowy Dzień Tańca” V
 32. Dzień Bociana Białego 31 V
 33. Uczestnictwo w akcji: „Dzień Pustej Sali” 14 VI
 34. Bezpieczne wakacje – VI
 35. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – IX
 36. Informowanie rodziców o postępach/problemach rozwojowych wychowanków– przez cały rok
 37. Diagnoza dojrzałości szkolnej uczniów zerówki – do 30 IV
 38. Projekty edukacyjne, czytelnicze i artystyczne– przez cały rok
 39. Akcja charytatywne – przez cały rok
 40. „Cała Polska czyta dzieciom” czytają uczniowie i rodzice – przez cały rok
 41. „Akcja-segregacja” – przez cały rok