Zajęcia szachowe 

Rok szkolny  2023/2024

Termin:  środa 16:20-17:05

Miejsce:   sala 21

E-mail:  szachy@cempiaseczno.edu.pl      

Prowadzący: Jakub Rajkowski, Michał Zieliński