Nazwa i adres placówki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie
ul. Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

W skład placówki wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piasecznie
Przedszkole nr 5 Piasecznie

Telefony:
Sekretariat: 22 484 26 00
Świetlica: 22 484 26 22
Kierownik gosp. 22 484 26 20

Dyrektor ZSP w Piasecznie:  
Wioletta Grochowicz: 22 484 26 04
wioletta.grochowicz@cempiaseczno.edu.pl

Wicedyrektor – Szkoła Podst. nr 4:
Bogusława Mikulska: 22 484 26 03
bogusława.mikulska@cempiaseczno.edu.pl

Wicedyrektor – Szkoła Podst. nr 4:
Bartłomiej Czop: 22 484 26 03
bartlomiej.czop@cempiaseczno.edu.pl

Wicedyrektor – Przedszkole nr 5:
Dorota Bieńkowska:   22 484 26 15
dorota.bienkowska@cempiaseczno.edu.pl

E-mail ZSP w Piasecznie:
sekretariat@cempiaseczno.edu.pl