I semestr trwa od 4 września 2023 do 28 stycznia 2024 r.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego: 15 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 r.
Zagrożenia oceną niedostateczną zostaną przekazane do 8 grudnia 2023 r.

II semestr trwa od 29 stycznia 2024 do 24 czerwca 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna od 14 kwietnia 2024 do 19 kwietnia 2024 r.
Zagrożenia oceną niedostateczną zostaną przekazane do 8 maja 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego:
klasy I-VII 21 czerwca 2024 r.
klasy VIII 20 czerwca 2024 r.

Spotkania z rodzicami:
Organizacyjne 19.09.2023 r.
Śródroczne 07.11.2023 r.
Miesiąc przed klasyfikacją 12.12.2023 r.
Śródroczne 12.03.2024 r.
Miesiąc przed klasyfikacją 09.05.2024 r.

Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024 r.

Dni dodatkowo wolne w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie:
2 – 3 listopada 2023 r. (czwartek – piątek)
2 maja 2024 r. (czwartek)
31 maja 2024 r. (piątek)