I semestr trwa od 1 września 2021 do 30 stycznia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego: 31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022 r.
Zagrożenia oceną niedostateczną zostaną przekazane w tygodniu 13-17 grudnia 2021 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr 14 stycznia 2022 r.

II semestr trwa od 31 stycznia 2022 do 24 czerwca 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna od 14 kwietnia 2022 do 19 kwietnia 2022 r.
Zagrożenia oceną niedostateczną zostaną przekazane w tygodniu 16-20 maja 2022 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen za II semestr 03 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego:
klasy I-VII 24 czerwca 2022 r.
klasy VIII 23 czerwca 2022 godz. 17.00.

Rady Pedagogiczne:

Organizacyjna 26.08.2021 godz. 10.00.

Zatwierdzenie planów pracy 07.09.2021
Okresowa klasyfikacyjna 18.01.2022
Okresowa podsumowująca 25.01.2022
Roczna klasyfikacyjna 14.06.2022
Roczna podsumowująca 21.06.2022

Spotkania z rodzicami:
Śródroczne 09.11.2021
Miesiąc przed klasyfikacją 14.12.2021
Śródroczne 29.03.2022
Miesiąc przed klasyfikacją 17.05.2022

Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022

Dni dodatkowo wolne w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie:
15.10.2021 piątek,
12.11.2021 piątek,
07.01.2022 piątek
02.05.2022 poniedziałek
17.06.2022 piątek