Przewodniczący:

Piotr Sędziak

Tel. 604 647 302

piotr.sedziak@cempiaseczno.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego:

Anna Jurga-Kazimierczuk

anna.jurga-kazimierczuk@cempiaseczno.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

Kornelia Olbryś

Edyta Zagańska

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

Marta Perzan – Lisek,

Tomasz Kuczyński,

Sylwia Chmielewska -Okab

Sekretarz:

Renata Kszczot

Skarbnik:

Roman Sacharczuk

Tel. 665 210 000

Nr rachunku bankowego ING – Rada Rodziców składki

Roman Sacharczuk

43 1050 1025 1000 0097 1971 3886

Komisja Rewizyjna:

Dorota Szczepańska,

Monika Goryń,

Ania Sznejder- Pachołek

Adres kontaktowy:

rada.rodzicow@cempiaseczno.edu.pl