Przewodniczący:

Piotr Sędziak

Tel. 604 647 302

piotr.sedziak@cempiaseczno.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego:

Anna Jurga-Kazimierczuk

anna.jurga-kazimierczuk@cempiaseczno.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

Tomasz Kuczyński

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

Marta Perzan – Lisek,

Magdalena Warmijak,

Agnieszka Czerniak,

Dorota Rutkowska,

Andrzej Maciejewski,

Łukasz Skarżyński,

Magdalena Fido

Sekretarz:

Magdalena Kucharska

Skarbnik:

Roman Sacharczuk

Tel. 665 210 000

Nr rachunku bankowego ING – Rada Rodziców składki

Roman Sacharczuk

43 1050 1025 1000 0097 1971 3886

Komisja Rewizyjna:

Marcin Kołodziej,

Michał Zieliński,

Krzysztof Poznański

Adres kontaktowy:

rada.rodzicow@cempiaseczno.edu.pl