Samorząd Uczniowski klas IV-VIII tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 4 w Piasecznie.

Przedstawicielami uczniów są:

Wiktoria Pogoda i Katarzyna Wodowska
Barbara Sroczkowska
Krzysztof Maksymiuk.

Adres mailowy: su@cempiaseczno.edu.pl

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Ewelina Kuklewska

Olga Dąbek – Ciaptacz

Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-8:

 • Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
 • Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
 • Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
 • Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.
MIESIĄC ZADANIA ROK SZKOLNY 2021/2022
WRZESIEŃ
 • Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VIII
 • Dyżury dla klas 7-8 przed lekcjami – pomoc klasom I – III
 • Przygotowania do wyborów Okręgowej Rady Gminy
 • Zorganizowanie klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopaków- akcja „Dzień w krawacie”
 • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
PAŹDZIERNIK
 • Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej
 • Organizacja Charytatywnego Kiermaszu Ciast
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Organizacja Dnia w Kratę
LISTOPAD
 • Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Dzień postaci z bajki
 • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Dzień Dresa
GRUDZIEŃ
 • Konkurs na dekorację świąteczną klas.
 • Uruchomienie Radiowęzła – muzyka świąteczna z całego świata.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Mikołajki (ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory).
 • Zorganizowanie konkursu na najdłuższy łańcuch choinkowy.
 • Akcja Tydzień życzliwości.
 • Wspólne śpiewanie świątecznych piosenek.
 • Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
 • Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ
 • Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Międzynarodowy Dzień Koszuli
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Dzień w bieli
 • Podsumowanie działań z pierwszego semestru
LUTY
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Walentynki – czerwone przebranie
 • Organizacja poczty „walentynkowej”
MARZEC
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
 • Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
 • Dzień skarpetki nie do pary – Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa
KWIECIEŃ
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – „Dzień w zieleni”.
 • Szkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
 • Światowy Dzień Książki – starsze klasy czytają młodszym
MAJ
 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” Dzień Piżamy w szkole.
CZERWIEC
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
 • Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
 • Spotkanie SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.