l.p. Nazwisko i imię

funkcja, nauczany przedmiot,

adres email

konsultacje
1. Grochowicz Wioletta

dyrektor ZSP w Piasecznie,

 język polski

wioletta.grochowicz@cempiaseczno.edu.pl
tel.224842604

poniedziałek

15:00-16:00

2. Czop Bartłomiej

wicedyrektor ZSP w Piasecznie,
język niemiecki,

bartlomiej.czop@cempiaseczno.edu.pl
tel.224842603

środa

15:00 – 16:00

3. Mikulska Bogusława

wicedyrektor ZSP w Piasecznie,

język polski

boguslawa.mikulska@cempiaseczno.edu.pl

tel.224842603

wtorek

14:00 – 15:00

4. Bieńkowska Dorota

wicedyrektor ZSP w Piasecznie,

edukacja przedszkolna

dorota.bienkowska@cempiaseczno.edu.pl

środa

14:30 – 15:30

5. Błońska Izabela nauczyciel świetlicy II semestr
6. Borkowska Aldona 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

w kl. 2 b i kl. 3 c 

aldona.borkowska@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

7:45 – 8:45 

7. Borowski Grzegorz 

nauczyciel świetlicy 

grzegorz.borowski@cempiaseczno.edu.pl 

środa

12:00 – 13:00 

8. Bukowiecka Adrianna 

język angielski

adrianna.bukowiecka@cempiaseczno.edu.pl

środa

7:55 – 8:55 

9. Czajka-Przepióra Anna 

geografia

anna.czajka@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek co 2 tygodnie 

16:15 – 17:15 

10. Danielewicz Agnieszka 

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca 2 A 

agnieszka.danielewicz@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

7:00-8:00 

11. Dąbek-Ciaptacz Olga  matematyka, fizyka 
wychowawca 7 S 
olga.dabek-ciaptacz@cempiaseczno.edu.pl
piątek

15:25-16:25

12. Dobrowolska Iwona 

nauczyciel świetlicy 

iwona.dobrowolska@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

11.30 – 12.30 

13. Dryblak Katarzyna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

 w kl. 3D 

katarzyna.dryblak@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

8:00 – 9:00  

14. Dutka Anna  czwartek

16:00 – 17:00 

15. Gatkowska-Kuchta Agnieszka 

nauczyciel świetlicy 

agnieszka.gatkowska@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

14:30 – 15:30 

16. Golak Agnieszka 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

w kl. 3a 

agnieszka.golak@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

16:20 – 17:20 

17. Golińska Agnieszka 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

w kl.5c, 3c 

agnieszka.golinska@cempiaseczno.edu.pl 

środa

7:00 – 8.00 

18. Grela Sylwia 

nauczyciel informatyki i przyrody

sylwia.grela@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

14:40 – 15:25

19. Grunt Marcin 

nauczyciel wychowania fizycznego  
marcin.grunt@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

14:45 – 15:45  

20. Guss Natalia 

nauczyciel świetlicy 

natalia.guss@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

11:30 – 12:30 

21. Jakubczyk Justyna 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca klasy 3c 

justyna.jakubczyk@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

15.30 – 16.30 

22. Jankowska Marzena 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w kl. 7b 

marzena.jankowska@cempiaseczno.edu.pl 

środa

7:45 – 8:45 

23. Kajkowa Margarita 

nauczyciel muzyki 

margarita.kajkowa@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

13.40 – 14.40 

24. Kalina Anna 

pedagog szkolny  

anna.kalina@cempiaseczno.edu.pl 

tel.224842619

wtorek

16:00 – 17:00 

25. Karas Agata  poniedziałek

16.20 – 17.20 

26. Krejsa Anna 

język angielski, wychowawca klasy 6b, 

anna.krejsa@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

14:45 – 15:45 

27. Krupa Kinga  wtorek co 2 tygodnie 

17:00 – 18:00 

28. Kuklewska Ewelina 

terapeuta pedagogiczny  

ewelina.kuklewska@cempiaseczno.edu.pl  

środa

8:30 – 9:30 

29. Kulik Katarzyna 

język angielski 

katarzyna.kulik@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

8:40 – 9:40 

30. Kwiatkowska Agata  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1c 
agata.kwiatkowska@cempiaseczno.edu.pl 
wtorek

11:30 – 12:30 

31. Lewandowska Ewelina 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, informatyka, technika

wychowawca 4c 

ewelina.lewandowska@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

7:55 – 8:55 

32. Lewandowska Hanna 

język polski, historia, geografia 

wychowawczyni 7b 

hanna.lewandowska@cempiaseczno.edu.pl 

piątek

7:45 – 8:45 

33. Łapacz Katarzyna 

nauczyciel świetlicy 

katarzyna.lapacz@cempiaseczno.edu.pl

czwartek

12:00 – 13:00 

34. Maksymiuk Anna 

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca 2 B 

anna.maksymiuk@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

16:20 – 17:20

35. Malinowska Aneta 

nauczyciel wspomagający

czwartek

14:00-15:00 

36. Malinowska Barbara  środa

12:35 – 13:35

37. Matusiak Mariusz 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

w kl. 8a 

mariusz.matusiak@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

11.50 – 12.50 

38. Matraszek Zbigniew 

nauczyciel WF i zajęć sportowych  

wychowawca klasy 6s 

zbigniew.matraszek@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

15:35 – 16:35 

39. Mazur Małgorzata 

nauczyciel świetlicy 

malgorzata.mazur@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

7:00 – 8:00 

40. Milcarz Anna  

terapeuta integracji sensorycznej

 anna.milcarz@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

8.00 – 9.00 

41. Napieraj Urszula  poniedziałek

7:00 – 8:00 

42. Osowska Joanna 

nauczyciel świetlicy 

joanna.osowska@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

12:30 – 13:30 

43. Ostasiuk Elżbieta 

nauczanie religii w klasach V – VIII,

opieka nad pocztem sztandarowym  

elzbieta.ostasiuk@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

8:55 – 9:40

44. Pacek Katarzyna 

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca 3B 

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego 

katarzyna.pacek@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

8.30 – 9.30 

45. Ponikowska Karolina 

nauczyciel współorganizujący kształcenie kl. 2a 

karolina.ponikowska@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

11.50 – 12.50 

46. Radziejewska Katarzyna 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia kl. 6B 

katarzyna.radziejewska@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

10.40 – 11.40  

47. Rajkowska Katarzyna 

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b, nauczyciel chemii 
katarzyna.rajkowska@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

11.50 – 12.35 

48. Rajkowski Jakub 

nauczyciel wychowawca klasy 5UE, nauczyciel techniki, muzyki, wychowania fizycznego, plastyki,

wychowawca świetlicy 

jakub.rajkowski@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

11:50 – 12:35 

49. Sieradzan Agnieszka 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca 3d    agniesza.sieradzan@cempiaseczno.edu.pl 

środa

10.50 – 11.50 

50. Sikora Katarzyna 

nauczyciel matematyki,  

wychowawca klasy 5B 

katarzyna.sikora@cempiaseczno.edu.pl 

środa

13.50 – 14.45 

51. Skowrońska Iwona 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca 1A 

iwona.skowronska@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

16.20 – 17.20 

52. Smoliński Maciej  religia

maciej.smolinnski@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

8.00 – 8.45 

53. Strach Sylwia 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca 2d 

sylwia.strach@cempiaseczno.edu.pl

środa

12:40 – 13:40 

54. Szczepanik Robert  poniedziałek

8:00 – 8:45 

55. Szczęsny Artur 

nauczyciel religii 

artur.szczesny@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

9.50 – 10.35 

56. Szlaga Marta 

nauczyciel języka polskiego 

marta.szlaga@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

12:55 – 13:55 

57. Szymańska Aleksandra 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

w kl. IV B 

integracja sensoryczna 

aleksandra.szymanska@cempiaseczno.edu.pl 

środa

07:00 – 08:00 

58. Świątkowska Emilia 

nauczyciel języka polskiego, historii,

wiedzy o społeczeństwie, 

wychowawca klasy 8a 

emilia.swiatkowska@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

14:40 – 15:40 

59. Tkaczyk Dorota  

nauczyciel świetlicy, historii i wiedzy o społeczeństwie 

dorota.tkaczyk@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

10:00 – 11:00 

60. Tyburska Marzena 

nauczyciel świetlicy 

marzena.tyburska@cempiaseczno.edu.pl 

czwartek

12:35 – 13:35 

61. Walawender Izabela 

wychowanie fizyczne 

wychowawca klasy 5D 

izabela.walawender@cempiaseczno.edu.pl 

środa

08:50 – 09:50

62. Ważna Małgorzata

nauczyciel biologii, przyrody 

wychowawca klasy 4A 

malgorzata.wazna@cempiaseczno.edu.pl

poniedziałek

13:40 – 14:40 

63. Wirowska Sylwia 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca klasy 1d 

sylwia.wirowska@cempiasecno.edu.pl

czwartek

16.15 – 17-15 

64. Wojdyna Marta 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca 2C 

marta.wojdyna@cempiaseczno.edu.pl

piątek

16.15 – 17.15 

65. Woźniak Aneta 

plastyka 

wychowawca 7a 

aneta.wozniak@cempiaseczno.edu.pl

piątek

8.00 – 8.45 

66. Woźniak Anna 

historia, wiedza o społeczeństwie 

wychowawca 5C 

anna.wozniak1@cempiaseczno.edu.pl  

środa

7.45 – 8.45 

67. Wójcik Agnieszka 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia kl.2 d 

agnieszka.wojcik@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

15.30 – 16.15 

68. Wójcicki Adam 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia kl.3B 

adam.wojcicki@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

10.45 – 11.45 

69. Wrzosek Bożena 

logopeda 
bozena.wrzosek@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

16:30 – 17:30 

70. Zając Dorota 

nauczyciel bibliotekarz 

dorota.zajac@cempiaseczno.edu.pl 

poniedziałek

14.00 – 15.00 

71. Zalewska Paulina  

język angielski 

wychowawca klasy 6a 

paulina.zalewska@cempiaseczno.edu.pl

wtorek

13.50 – 14.50 

72. Zaradkiewicz Justyna  

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

wychowawca klasy 3a 

justyna.zaradkiewicz@cempiaseczno.edu.pl 

wtorek

16:20 – 17:20