Przewodnicząca:

Kornelia Olbryś

Wiceprzewodniczący:

Iwona Słowik

Mariusz Idzikowski

Kontakt do Rady Rodziców Przedszkola nr 5:

rada.przedszkolanr5@cempiaseczno.edu.pl