Przewodnicząca:

Anna Krukowska

Wiceprzewodniczący:

Anna GrabowskaAnna Sławińska

Kontakt do Rady Rodziców Przedszkola nr 5:

rada.przedszkolanr5@cempiaseczno.edu.pl