6:30– 8:45 schodzenie się dzieci; zajęcia indywidualne lub w zespole (wspomaganie i korygowanie rozwoju),

praca z dzieckiem zdolnym,

zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci

8:45 – 9:00 zabawa ruchowa – dzieci młodsze,

ćwiczenia poranne – dzieci starsze,

przygotowanie do śniadania

9:00– 9:20 śniadanie

9:20– 12:00 zajęcia dydaktyczne zgodne z założeniami podstawy programowej i planem pracy grupy,

zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci: imprezy okazjonalne i ogólnoprzedszkolne, teatrzyki,

zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg harmonogramu wyjść na teren, spacery, wycieczki obserwacje przyrodnicze

12:00– 12:45 obiad

12:45 – 14:30 relaks poobiedni – bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy twórcze wg zainteresowań,

zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14:30 – 14:4 zabawa ruchowa (kierowana przez nauczyciela), przygotowanie do podwieczorku

14:45 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 17:30 zabawy twórcze wg zainteresowań dzieci,

zajęcia indywidualne lub w zespole(wspomaganie i korygowanie rozwoju),

praca z dzieckiem zdolnym, zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci)