Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym

Centrum Edukacyjno-Multimedialne to największa i najnowocześniejsza inwestycja kubaturowa w historii piaseczyńskiego samorządu. W obiekcie zlokalizowana jest nowa placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 4 przygotowana na 600 uczniów, dziesięciooddziałowe Przedszkole nr 5 na 250 dzieci, trzysektorowa hala sportowo- widowiskowa z profesjonalnym systemem nagłośnienia i oświetlenia oraz kompleks boisk. Przed głównym wejściem do gmachu znajduje się zagospodarowane miejsce z alejkami, zielenią, placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną. Budynek, zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawła II 55, Nadarzyńskiej i Dworcowej. Powierzchnia użytkowa trzykondygnacyjnego gmachu wynosi ponad 11 tys. m2.

Fakty i Kalendarium CEM

Projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego powstał w pracowni Pas Projekt Archi Studio sp. z o.o. z Nadarzyna. Nadzór nad inwestycją pełnił Inwestor Zastępczy firma SAFEGE odział w Polsce. Wykonawcą jest firma POLAQUA sp. z o.o. z Wólki Kozodawskiej. Nadzór nad całością pełnił Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

19.03.2015 r. złożenie do starostwa wniosku o pozwolenie na budowę nowej szkoły
06.10.2016 r. podpisanie umowy z Firmą SAFEGE kompleksowo prowadzącą inwestycję
21.03.2017 r. podpisanie umowy z Firmą POLAQUA – Wykonawcą, rusza konstrukcja obiektu i dobiega końca w 28 miesięcy
14.09.2017 r. wkopanie aktu erekcyjnego z podpisami: Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa, Dyrektora POLAQUA sp. z o. o. Tomasza Oleja, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie Piotra Obłozy, I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza oraz II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanny Kułakowskiej-Michalak. Poświęcenia aktu oraz terenu budowy dokonał ksiądz prałat Zbigniew Pruchnicki, Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej, Dziekan Dekanatu Piaseczyńskiego.
12.12.2017 r. podpisanie umowy z Firmą BR TEXO specjalistą w zakresie instalacji sanitarnych
29.12.2017 r. zakończenie stanu surowego budynku, rozpoczęcie prac wykończeniowych
13.05.2019 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
01.07.2019 r. przekazanie budynku użytkownikowi
02.09.2019 r. inauguracja pierwszego roku szkolnego placówki 2019/2020
06.12.2019 r. oficjalne otwarcie placówki

Żyjemy wśród ludzi i dla ludzi

To hasło stanowi motto Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Piasecznie i wyznacza kierunki edukacji, wychowania i współpracy. Celem placówki jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, aby cieszyć się dobrymi wynikami, uznaniem środowiska lokalnego,  zaufaniem rodziców, satysfakcją z wykonywanej pracy.

W pierwszym roku szkolnym naukę w szkole rozpoczęło 17 oddziałów – 405 uczniów, w przedszkolu 10 oddziałów – 250 dzieci. Dyrektorem ZSP, wyłonionym w konkursie, została Pani Wioletta Grochowicz. Funkcję Wicedyrektorów pełnią Panie: Jolanta Kopacz i Bogusława Mikulska. W ZSP jest zatrudnionych 60 nauczycieli, 25 pracowników administracji i obsługi.

W budynku CEM mieści się również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, w której organizowane są bardzo ciekawe lekcje dla naszych uczniów. Dziękujemy!