Bieg po zdrowie 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej przygotowany przez Panią Agnieszkę Bok: