Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej

Samorząd uczniowski:

 Przewodnicząca:  Zofia Nowak 6a

Wiceprzewodniczący: Filip Zalega 7s
Sekretarz:  Oliwia Dobrowolska 6s

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maria Radzyńska, Ewelina Dąbrowska


Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-7:


- Aktywność na rzecz społeczności szkolnej i wzmacnianie jej.
- Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.
- Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
- Podejmowanie współpracy z nauczycielami i zespołami szkolnymi przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
- Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów, kształtowanie postawy odpowiedzialnej za podejmowane działania.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania własnej inicjatywy i kreatywnego myślenia.
- Szanownie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie i poszanowanie wartości placówki szkolnej.


WRZESIEŃ Zapoznanie z samorządami klasowymi IV-VII
Zainicjowanie akcji „Szczęśliwy Numerek”
Dyżury dla klas 7 przed lekcjami – pomoc klasom I - III
Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
PAŹDZIERNIK Demokratyczna kampania wyborcza do SU
Udział w Dniu Komisji Edukacji Narodowej (14.10.2019)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dzień kolorów – ubierz strój w wylosowanym kolorze(30.10.19)
LISTOPAD Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości
Kiermasz ciast ( Amerykańskie Święto Dziękczynienia)
Dzień Świętego Marcina – kiermasz ciast oraz konkurs na lampion
Dzień Tematyczny: Dzień Dresa – odpowiednie przebranie
GRUDZIEŃ Konkurs na dekorację świąteczną klas.
Współpraca z Radiowęzłem – muzyka świąteczna z całego świata.
Udział w oficjalnym otwarciu budynku szkoły; pomoc w organizacji akademii.
6 grudnia – Mikołajki – ubierz strój w świąteczne wzorki i kolory.
Wielojęzyczny wieczór kolęd.
Szkolna Wigilia – klasowe spotkania opłatkowe.
Kiermasz Świąteczny dla uczniów i rodziców.
STYCZEŃ Pomoc w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01.2019)
Podsumowanie działań z pierwszego semestru.
Dyskoteka Karnawałowa dla klas IV-VII
LUTY Walentynki – czerwone przebranie i poczta walentynkowa.
Szkolny konkurs piosenki miłosnej w języku obcym.
MARZEC Pierwszy Dzień Wiosny – zielone przebranie
Współorganizowanie Dnia Świętego Patryka
KWIECIEŃ Organizacja Dnia Ziemi w szkole
Wielkanocne spotkania klasowe
Wielkanocna Zbiórka dla osób potrzebujących.
MAJ Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Przygotowanie do wymiany zagranicznej.
CZERWIEC Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Plakaty o bezpiecznych wakacjach i zagrożeniach podczas wyjazdów.
Pomoc w przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego.


Współpraca z całą społecznością szkolną – Dyrekcją, Nauczycielami, Radą Rodziców, Uczniami i Pracownikami Szkoły.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. wolontariatu. Pomoc w wolontariacie akcyjnym lub okresowym.
Współpraca ze szkolnym zespołem ds. radiowęzła.
Współpraca ze szkolnymi zespołami specjalistycznymi.
Pomoc w organizacji akcji charytatywnych – kiermasz ciast, zbieranie nakrętek, zbierani makulatury.

Promowanie postawy koleżeńskiej poprzez organizowanie dyżurów w szatni lub świetlicy.

Udział w projektach związanych z wysyłaniem lub wymianą kartek, listów

Udział w projektach okolicznościowych - promowanie wartości szkoły; promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia; promowanie postawy życzliwości i koleżeństwa.

Dni kolorowe lub związane z przebraniem – osoba, która przebierze się jest zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki lub niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej