Lato w mieście

2023-05-10T10:27:04+02:00

Szanowni Pastwo, tegoroczna akcja “Lato w mieście” organizowana w terminie: 26 czerwca – 7 lipca 2023 r. skierowana jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno. Nabór uczestników odbywa się do czterech 15 osobowych grup. Chętne dziecko może wziąć udział w jednym tygodniu akcji. Zajęcia dla dzieci organizowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30 – 16:30. W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – dostępny od 4 maja 2023 r., od godziny 14:00. Link do formularza zostanie rozesłany do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia od koordynatora należy [...]

Lato w mieście2023-05-10T10:27:04+02:00

Dyżur wakacyjny

2023-05-04T14:31:17+02:00

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zajęć opiekuńczych w okresie wakacyjnym: 4 Zarządzenie 2023 Dyżur wakacyjny KLAUZULA INFORMACYJNA dyżur  

Dyżur wakacyjny2023-05-04T14:31:17+02:00

Rekrutacja

2023-04-12T11:33:09+02:00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wywieszone są w placówce, a po zalogowaniu się rodzica do systemu rekrutacyjnego na stronę internetową Portal Oświatowy - Rekrutacje 2023/2024 (piaseczno.eu) widnieje informacja czy dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte.

Rekrutacja2023-04-12T11:33:09+02:00

Międzyszkolny festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej 2023

2023-04-23T19:07:17+02:00

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem: Międzyszkolny festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej   Zgłoszenia drużyn odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Forms: Soliści - Formularz zgłoszeniowy Zespoły - Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenia przyjmujemy do 17 kwietnia 2023 r., do godziny 22. Nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w turnieju prosimy o zebranie zgód od opiekunów uczestników oraz przekazanie kopii najpóźniej do 19 kwietnia 2023 r  (może być w wersji elektronicznej na adres: anna.maksymiuk@cempiaseczno.edu.pl). Jednocześnie informujemy, że festiwal zostanie rozegrany 25 kwietnia 2023 r. w godzinach: 10:00 - 15:30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie (CEM), według harmonogramu ustalonego przez [...]

Międzyszkolny festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej 20232023-04-23T19:07:17+02:00
Go to Top