” Klasyfikuję tak, jak potrafię”.

Celem zajęcia była diagnoza dziecięcych kompetencji. Ustalenie, na jakim poziomie dzieci klasyfikują. Odkrywcy reprezentują bardzo różny poziom kompetencji , co stanowi istotną  wiedzą dla nauczyciela  w celu doboru treści kształcenia. 

Wychowawca oddziału: Iwona Skowrońska.