Zadania logopedy

Do zadań logopedy należy:

 1. Prowadzenie badań przesiewowych w celu wyłonienia dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu).
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
 4. Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów oraz eliminowanie ich zaburzeń.
 5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń językowych i komunikacyjnych.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego;
 2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 3. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

Kiedy należy udać się do logopedy?

 • dziecko nie gaworzy
 • nie reaguje na swoje imię
 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego
 • skończyło 2 lata i nie buduje zdań, np. daj misia, mam daj
 • mówi niezrozumiale dla otoczenia
 • Masz wrażenie, że nie słyszy dobrze
 • zamienia głoski, np. zamiast tata mówi kaka albo zamiast fala mówi hala zamista lala mówi jaja
 • mówi przez nos
 • ma trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem
 • ma stale otwartą buzię i oddycha ustami
 • wsuwa język między zęby
 • jąka się
 • gdy coś Cię w mowie dziecka niepokoi
 • ma trudności w pisaniu i czytaniu

Rodzicu czy wiesz, że:

 • dziecko 3-letnie buduje wypowiedzi najczęściej 3-wyrazowe. Jego słownik to ok. 1000 wyrazów. Nie ma znaczenia płeć dziecka.
 • podczas zabawy, stymulujesz rozwój swojego dziecka, w tym i mowy
 • niezwykle ważne jest oddychanie dziecka torem ustnym. Nawykowe oddychanie przez usta może prowadzić m.in. do wad zgryzu, zaburzeń artykulacji, zaburzeń snu, uwagi, jakości życia, pojawiania się wad postawy, może pojawić się „long face syndrome”,
 • wady wymowy utrwalają się wraz z wiekiem
 • wędzidełko językowe nie rozciąga się, jest zbudowane z włókiem kolagenowych typu II elastyny, które są odporne na rozciąganie
 • podczas terapii logopedycznej, konieczne są ćwiczenia w domu wg zaleceń logopedy
 • zbyt długie (ponad 20 minut dziennie) korzystanie z urządzeń elektronicznych (tv, komputer, tablet, telefon) może zaburzać m.in.: relacje, mowę, komunikację, obniżać koncentracje dziecka, zaburzać zdolności motoryczne, prowadzić do wad postawy, uzależniać

Materiały dla rodziców:

przed oraz po zabiegu podcięcia wędzidełka języka i wargi górnej

https://logopeda.zgora.pl/hello-world/

Nieprawidłowe połykanie (infantylne)