Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

Grono pedagogiczne  Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie

1.     Mikulska Bogusława wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
2.     Błońska Izabela wychowawca 1B, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3.     Czop Bartłomiej wychowawca 7S, nauczyciel języka niemieckiego
4.     Danielewicz Agnieszka wychowawca 2A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5.     Dąbrowska Ewelina terapeuta pedagogiczny 
6.     Dąbek-Ciaptacz Olga wychowawca 4S, nauczyciel matematyki
7.     Gładysz Maciej wychowawca świetlicy
8.     Grunt Marcin wychowawca 6S, nauczyciel wychowania fizycznego
9.     Kajkowa Margarita nauczyciel muzyki
10. Kłobuchowski Krzysztof nauczyciel wychowania fizycznego
11. Krupa Kinga pedagog
12. Matraszek Zbigniew nauczyciel wychowania fizycznego
13. Lewandowska Hanna wychowawca 4B, nauczyciel języka polskiego
14. Maksymiuk Anna wychowawca 2B, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15. Malinowska Barbara nauczyciel współorganizujący kształcenie  
16. Matusiak Mariusz nauczyciel współorganizujący kształcenie 
17. Marciniak-Cukiernik Edyta wychowawca 6A, nauczyciel języka polskiego
18. Michalska Małgorzata nauczyciel chemii
19. Morawski Mikołaj wychowawca 4A, nauczyciel historii i WOS-u
20. Mozer Łukasz wychowawca 7B, nauczyciel wychowanie fizycznego
21. Mrajca Dominika wychowawca 3B, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22. Napieraj Urszula nauczyciel etyki, wychowania do życia w rodzinie  
23. Nasiłowska-Boer Jolanta nauczyciel współorganizujący kształcenie 
24. Ostasiuk Elżbieta nauczyciel religii
25. Pacek Katarzyna wychowawca 3C, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
26. Pawlikowski Piotr nauczyciel informatyki
27. Sar Agnieszka wychowawca 5A, nauczyciel geografii, przyrody
28. Serafin Aleksandra nauczyciel wspomagający
29. Sikora Katarzyna wychowawca 7A, nauczyciel matematyki, techniki
30. Skowrońska Iwona wychowawca 1C, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
31. Strach Sylwia wychowawca 2D, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
32. Szczepanik Robert nauczyciel fizyki, zajęcia kształtujące kreatywność
33. Sowa-Błońska Karolina nauczyciel języka angielskiego
34. Tyburska Marzena wychowawca świetlicy
35. Radziejewska Katarzyna wychowawca świetlicy
36. Radzyńska Maria wychowawca 8S, nauczyciel języka angielskiego
37. Ważna Małgorzata wychowawca 6B, nauczyciel biologii
38. Wojewoda-Jedynak Iwona nauczyciel plastyki
39. Wojdyna Marta wychowawca 2C, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
40. Woźniak Aneta wychowawca świetlicy
41. Wójcik Agnieszka wychowawca 1A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
42. Wrzosek Bożena logopeda
43. Zając Dorota bibliotekarz
44. Zaradkiewicz Justyna wychowawca 3A, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
45. Magdalena Wierzbowicz nauczyciel wychowania fizycznego
46. Sroka Krzysztof nauczyciel religii
47. Chaburski Leszek wychowawca świetlicy
48. Tkaczyk Dorota wychowawca świetlicy
49. Szczęsny Artur nauczyciel religii
50. Zalewska Paulina nauczyciel języka angielskiego

51. Anna Milcarz terapeuta integracji sensorycznej

52. Anna Kalina pedagog

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status