Tu znajdziesz pomoc

Poniżej przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie mogą uzyskać Państwo bezpłatnie wsparcie w różnych sytuacjach.

Jeśli obserwują Państwo niepokojące zachowania dziecka, trudności edukacyjne lub rozwojowe, to należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy dziecka. Nie potrzebują Państwo żadnego skierowania.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie

ul. Wojska Polskiego 30, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22756-44-55 adres email: poczta@poradnia.piaseczno.pl

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, bytową, to warto skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie mogą uzyskać Państwo m.in. pomoc materialną, rzeczową, dofinansowanie posiłków szkolnych i przedszkolnych. 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22756-72-63 adres email: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

Jeśli doświadczają Państwo szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej w swoim życiu, to mogą Państwo skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główna siedziba, gdzie mogą Państwo uzyskać również schronienie, mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Zygmuna Sajny 2 A.

Więcej informacji na temat udzielanej pomocy znajdą Państwo na stronie POIK-u www.poikgorakalwaria.pl

W Piasecznie mogą Państwo skorzystać ze wsparcia:

Punktu Interwencji Kryzysowej w Piasecznie

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22757-68-20  adres email: poik@piaseczno.pl

Jeśli obserwują Państwo u swojego dziecka niepokojące zachowania mogące świadczyć o kryzysie emocjonalnym, jeśli zachowanie dziecka się zmieniło w ostatnim czasie, jest drażliwe, smutne, wybuchowe albo zamknięte, jeśli dziecko zaczęło się samookaleczać albo zgłaszać (niekoniecznie wprost) myśli samobójcze lub rezygnacyjne (np. życie nie ma sensu; lepiej, żeby mnie nie było) to koniecznie należy szukać wsparcia profesjonalistów. Obecnie na terenie powiatu powstaje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie mogą uzyskać Państwo bezpłatną, specjalistyczną pomoc dla dziecka i siebie jako rodziców. Celem ŚCZP jest wsparcie na jak najwcześniejszym etapie kryzysu emocjonalnego. Zapisy wyłącznie telefonicznie przez Centrum Koordynacji, gdzie otrzymają Państwo informacje o możliwych formach wsparcia.

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Koordynacji 22 757 68 20 adres email: ck.sczp@piaseczno.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22735-41-00 adres email: piaseczno@emc-sa.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22735-41-00 adres email: piaseczno@emc-sa.pl