TELEFONY ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 002

cała doba

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

116 123

codziennie 14:00-22:00

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

poniedziałek-piątek 12:00-15:00

Antydepresyjny telefon zaufania

22 484 88 01

poniedziałek-piątek 15:00-20:00

Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)

800 108 108

poniedziałek-piątek 14:00-20:00

Dla osób dotkniętych skutkami pandemii

800 220 280

poniedziałek-piątek 17:00-20:00

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania

800 199 990

codziennie 16:00-21:00

Telefon zaufania „Uzależniania behawioralne”

801 889 880

codziennie 17:00-22:00

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE KIEDY OBAWIASZ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE LUB INNYCH OSÓB

DZWOŃ NA 112.