Arkusz monitorowania realizacji innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych, programów w Przedszkolu Nr 5 w roku szkolnym 2021/2022

Innowacje pedagogiczne

Nazwa innowacji Imię i nazwisko nauczyciela
Oddział,
Termin realizacji Cel Koordynator
Zakodowane zawody Katarzyna Koźlak 0/10 IX-VI 2021r.
  • uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka
  • zapoznanie z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy;
  • rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
  • poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych,
  • rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole.
“Zawodowy świat – Kim zostanę, gdy dorosnę?” Agnieszka Gowin
Izabela Kowalska
X-V 2021/2022r.
  • zwrócenie przez dziecko na zawody wykonywane przez ludzi z najbliższego otoczenia,
  • rozwijanie szacunku do ludzi pracujących w różnych zawodach,
  • zaangażowanie rodziców w życie przedszkola,
  • rozwijanie umiejętności globalnego czytania wg G. Domana,