Arkusz monitorowania realizacji innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych, programów w Przedszkolu Nr 5 w roku szkolnym 2022/2023

Programy

Rodzaj działania Opis
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “TERAPIA RĘKI DLA KAŻDEGO” – projekt dedykowany dla przedszkoli, spełnia następujące funkcje: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.
PROJEKT EDUKACYJNY “EKO KALENDARZ” – celem projektu jest: budowanie postawy szacunku dla przyrody, podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, zdobycie i poszerzenie wiedzy przez dzieci/uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu, zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “GRAMY ZMYSŁAMI” – kreatywna realizacja zabaw i zajęć, cel: Rozwijanie kreatywności i zmysłów u dzieci.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA “ZABAWA W SPOKOJNY UMYSŁ” – Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wyciszania w sytuacjach trudnych oraz koncentracji uwagi na chwili obecne
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Z pętelką po zdrowie” – celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz lękami.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Eko Ludek” – głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi przedszkolaków na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „20 minut dla matematyki” Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Cel główny projektu: wprowadzenie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie do projektu nauczycieli i rodziców.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Z darami natury świat nie jest ponury”. Główny cel: kształtowanie postaw proekologicznych , pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Proekologiczna akcja “Kolorowe kredki” – zbieranie zniszczonych, częściowo zużytych kredek, które zostaną przetworzone przez organizatorów akcji na kredkową biżuterię i sprzedane na aukcjach charytatywnych. Kredki w lepszym stanie wyposażą świetlice szpitalne lub trafią do potrzebujących dzieci.
Akcja patriotyczna “Piaseczno- moja mała ojczyzna” – zdobywanie wiedzy o rodzimej miejscowości oraz poznawanie kultury naszej

miejscowości poprzez spacery i wycieczki, rozmowy z ciekawymi ludźmi, zajęcia dydaktyczne i praktyczne.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Zabawy podwórkowe” Głównym założeniem projektu jest zapoznanie dzieci z zabawami i grami podwórkowymi sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat.
PROJEKT EDUKACYJNY Dobble– zabawy sylabami – celem jest wsparcie dzieci w opanowaniu sylab w sposób aktywizujący i nienużący oraz umożliwienie nabywania kompetencji w zakresie czytania.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Zakamarek – ekotriki na kąciki”– celem jest wychowanie dziecka kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na rzecz przedszkola. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej przez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie.