Arkusz monitorowania realizacji innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych, programów w Przedszkolu Nr 5 w roku szkolnym 2022/2023

Projekt edukacyjny

Nazwa projektu Imię i nazwisko nauczyciela
Oddział,
Termin realizacji Cel Koordynator
Szuflada Talentów Magdalena Mardas O/2 IX – VI 2021
 • wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zapoznanie dzieci z życiem, pracą, zainteresowaniami innych ludzi
 • kształtowanie określonych postaw, wiedzy i umiejętności umożliwiających dziecku aktywne uczestnictwo w otaczającym środowisku;
Terapia ręki dla każdego Magdalena Mardas O/2
Jolanta Korycka
Kornelia Prykopska O/8
Agata Gruchała
Aneta Deperasińska 0/3
X- VI 2021/22
 • usprawnienie motoryki małej wśród dzieci,
 • uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą
Z darami natury świat nie jest ponury Klaudia Wójcik O/4, O/10 IX-VI 2021/22
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • pobudzanie kreatywności dzieci
 • zapoznanie z ideą zero waste
InterAKTYWNIE z misiem Maurycym Klaudia Wójcik O/4, O/10
Ewelina Figarska O/4
X-VI 2021/22
 • doskonalenie logicznego myślenia
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Mała Fabryka Eksperymentów Klaudia Wójcik O/4, O/10
Ewelina Figarska O/4
IX-VI 2021/22
 • zachęcanie dzieci do eksperymentowania
 • rozwijanie koncentracji na zadaniu
 Ogólnopolski projekt edukacyjny “Zabawa sztuką” Klaudia Wójcik O/4, O/10
Ewelina Figarska O/4
Klaudia Fudala
Anna Ziemba 0/6
Ilona Świątek
Sylwia Szczerbińska 0/7
IX-VI 2021/22
 • propagowanie sztuki
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i twórcami
 • wprowadzanie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym
Wyzwania Teodora – II edycja Wioleta Ostrowska O/8
Agnieszka Gowin O/5
X – V 2021/2022
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
Dzieci na scenie Wioleta Ostrowska
Kornelia Prykopska O/8
Anna Ziemba O/6
IX – V 2021/2022
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną
 • zaspokajanie potrzeby tworzenia sztuki
Zdrowo i sportowo Wioleta Ostrowska O/8 IX-VI 2021/2022
 • promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych
“Cztery żywioły otaczają nas – czas je poznać” Wlazło Karolina X-VI 2021/2022
 • Wzbogacanie wiedzy na temat elementów i zjawisk należących do żywiołów;
 • Wykonywanie eksperymentów badawczych;
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na podstawie prowadzonych obserwacji;
Nasze emocje nie są nam obce Wlazło Karolina O/11
Katarzyna Koźlak O/10
X-VI 2021/2022
 • Wspieranie w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Uczymy Dzieci programować Wlazło Karolina O/11
Koźlak Katarzyna O/10
IX-VI 2021/2022
 • Wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć edukacyjnych;
 • Rozwijanie kompetencji miękkich;
“Zakamarek – ekotriki na kąciki” Ilona Świątek
Sylwia Szczerbińska
Anna Zięba
Klaudia Fudala
Justyna Kłodzińska
Agnieszka Gowin
X-VI 2021/2022 r.
 • wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz przedszkolaka
Ilona Świątek
Projekt edukacyjny “Dobble jest dobre na wszystko” Ilona Świątek
Sylwia Szczerbińska
IX 21-VI 22
 • wsparcie dzieci w opanowaniu trudniejszych partii materiału w sposób aktywizujący i atrakcyjny oraz umożliwienie rozwijania kompetencji u dzieci
Projekt edukacyjny “SensoŻabki” Agata Gruchała
Aneta Deperasińska 0/3
1.10.2021-30.05.2022
 • rozwijanie zmysłów u dzieci, rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci,
 • wspieranie twórczości i kreatywności dzieci,
Ogólnopolski projekt edukacyjny “Kreatywny Przedszkolak- Kreatywne Dziecko” Agata Gruchała
Aneta Deperasińska 0/3
1.10.2021-30.05.2022
 • kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami;
 • uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić “coś z niczego”;
 • doskonalenie motoryki małej
“Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam” Agata Gruchała 0/3 20.09.2021 r. – 30.06.2022r.
 • wspieranie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów tj. wzrok, słuch, smak i węch