Polityka prywatności

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
 3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony www.cempiaseczno.edu.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
 5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
 6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
 7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie jest Pani Anna Pogorzelska adres e-mail do kontaktu: rodoanka@gmail.com
 8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce www.cempiaseczno.pl/rodo

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zespół Szkolno Piasecznie, Ul. Jana Pawła II 55, 05500 Piaseczno.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodoanka@gmail.com
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ja k również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym ni profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzym ania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w sytuacji, g dy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  9. Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zapewnien funkcjonowania placówki.