Ośrodki oferujące bezpłatną opiekę specjalistyczną

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30
Piaseczno
(budynek Rondo I piętro – wejście klatką schodową od ul. Wojska Polskiego wjazd windą od ul. Kniaziewicza)

Tel. 22 756 44 55, 516 266 753

e-mail: poczta@poradnia.piaseczno.pl

strona internetowa: http://www.poradnia.piaseczno.pl

Oferowana pomoc:

-diagnoza gotowości szkolnej,

-diagnoza rozwoju poznawczo – emocjonalnego,

-diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,

-diagnoza integracji sensorycznej, diagnoza do orzecznictwa,

-diagnoza uwagi słuchowej,

-terapia EEG Biofedback,

-trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Centrum Medyczne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Oddział Dzienny Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego NFZ

Ul. Pułaskiego 20B

Konstancin Jeziorna

Tel.  533 103 106

strona internetowa: http://centrumzdrowia.com

Oferowana pomoc:

-rewalidacja,

-WWR,

-fizjoterapeuta,

– diagnoza i terapia integracji sensorycznej –SI,

-TUS,

-terapia słuchowa metodą Johansena,

-terapia ręki,

-terapia pedagogiczna,

-terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Puławska 87/89

Warszawa

Tel. 022 480 24 75

strona internetowa: http://www.szpitalnowowiejski.pl/index.php/przychodnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Dzielna 7

Warszawa

Tel.: 022 831 19 20

Strona internetowa: http://www.centrumzagorze.pl/

Oferowana pomoc:

-diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego,

-ocena neurorozwojowa niemowląt (od 6 miesiąca życia),

-diagnoza psychologiczna trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i neurorozwojowych,

-poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,

– wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,

-konsultacje psychologa, logopedy, psychiatry, neurologa,

psychoterapia indywidualna (w podejściu behawioralno-poznawczym lub zintegrowanym),

-psychoterapia grupowa dla młodzieży,

-rozmowy terapeutyczne z rodzinami,

-systemowa terapia rodzin,

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii

ul. Brzeska 12

Warszawa

tel.: 22 468 25 01

Strona internetowa: http://www.centrumzagorze.pl/

Oferowana pomoc:

-diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna (porady diagnostyczne),

-konsultacje psychiatryczne i psychologiczne (porady kompleksowo–konsultacyjne),

-terapia grupowa i indywidualna w orientacji poznawczo–behawioralnej w ramach programu terapeutycznego,

-zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pacjentów Poradni,

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Pilicka 21

Warszawa

tel.: 22 844 06 37

Strona internetowa: https://www.osoz.pl/ron-www/osrodek-wczesnej-interwencji-warszawa

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiat Piaseczyński

TEL.: 227576820

Email: pokik@piaseczno.pl

Strona internetowa: http://www.poikgorakalwaria.pl/

Oferowana pomoc:

-szybkie wsparcie psychologa osób w kryzysie psychicznym i ich rodzinom

-psychoterapia,

-opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

-szkolenia dla rodziców.

Ośrodki komercyjne:

LAUDAME Centrum Psychologiczne – Pedagogiczne

Ul. Świętojańska 5

Piaseczno

Tel.  570 964 919

Strona internetowa: http://laudame.pl/piaseczno/

Oferowana pomoc:

  • Diagnoza autyzmu w tym zsepołu Aspergera
  • WWR
  • diagnoza i terapia integracji sensorycznej –SI,
  • diagnoza gotowości szkolnej,
  • diagnoza rozwoju poznawczo – emocjonalnego,
  • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,
  • TUS,
  • terapia ręki,
  • terapia pedagogiczna,
  • terapia logopedyczna.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sentidos

Ul. Lipowa 5

Piaseczno

Tel. 511 314 014,  600 275 430

Strona internetowa: http://www.sentidos.waw.pl

Oferowana pomoc:

-diagnoza uwagi słuchowej,

-terapia EEG Biofedback,

-trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa,

-diagnoza i terapia integracji sensorycznej –SI,

-WWR.

 

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Warszawa:

-Praga tel.531 994 377, 695 599 799

-Ursynów tel. 531 993 177, 531 994 377

-Żoliborz tel. 605 388 499, 531 996 377, 531 995 377

Strona internetowa: http://www.sotis.pl

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-TUS,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-terapia integracji sensorycznej- SI

-terapia logopedyczna.

 

 Fundacja Scolar

Warszawa:

Centrala Wilanów:
ul. Kubickiego 9 lok. 1, 2, 3 i 4
02-954 Warszawa

mail: scolar@scolar.pl

tel. 22 848 43 24; 607 344 840

Filia Bielany:
ul. Kleczewska 50
01-826 Warszawa

mail: centrum.medyczne@scolar.pl

tel. 661 274 515

Strona internetowa: https://scolar.pl/

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-TUS

-trening zastępowania agresji,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-terapia indywidualna

-terapia logopedyczna

-fizjoterapia.

 

 Centrum Terapii Synergis

ul. Wita Stwosza 4a

Warszawa

tel.: 22 498 12 92

Email: synergis@centrumsynergis.eu

Strona internetowa: http://www.centrumsynergis.eu/

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-diagnoza całościowych zaburzen rozwoju,

-TUS,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-terapia integracji sensorycznej- SI

-terapia logopedyczna,

-dogoterapia.

 Ośrodek Psychoterapii “Sukces”

ul. Pustułeczki 37a

Warszawa

tel. 22 251 69 25, 696 806 539

Strona internetowa: https://osrodeksukces.pl/

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-diagnoza całościowych zaburzen rozwoju,

-TUS,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-psychoterapia indywidualna,

-warsztaty dla rodziców.

Fundacja Savant

ul. Rolna 165 A

Warszawa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Strona internetowa: http://savant.org.pl

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-diagnoza całościowych zaburzen rozwoju,

-TUS,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-psychoterapia indywidualna,

-warsztaty dla rodziców.

Centrum Terapii Simuli

Ul. Łomiańska 26

Warszawa

Tel. 534 180 555, 022 396 47 04

Strona internetowa: www.simuli.pl

Oferowana pomoc:

-TUS,

-psychoterapia,

-wsparcie terapeutyczne osób z autyzmem i ich bliskich.

Fundacja SYNAPSIS

Ul. Ondraszka 3

Warszawa

Tel. 22 825 87 42

Strona internetowa: https://synapsis.org.pl/

Oferowana pomoc:

-diagnoza autyzmu w tym zespołu Aspergera,

-TUS,

-konsultacje psychologa,

-konsultacje psychiatry,

-psychoterapia indywidualna,

-warsztaty dla rodziców,

-liczne szkolenia i konferencje na temat autyzmu.