Informacje dla rodziców

Psycholog? Psychiatra? Psychoterapeuta? Do kogo zgłosić się z problemem?

Często gdy pojawiają się trudności z zachowaniem czy zdrowiem psychicznym pojawia się pytanie, do kogo się z nimi zwrócić by uzyskać adekwatną pomoc. Jaka jest więc różnica między tymi zawodami?

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra jest osobą, która ukończyła studia medyczne i specjalizację z zakresu psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem farmakologicznym osób w stanach zaburzeń i chorób psychicznych. W ramach konsultacji psychiatra może również skierować do innego specjalisty np. psychoterapeuty, neurologa, psychologa.

Czym zajmuje się psycholog?

Psychologiem jest osoba, która ukończyła jednolite 5-letnie studia psychologiczne. Do zadań psychologa należy przeprowadzanie diagnoz psychologicznych w oparciu o wiedzę i narzędzia psychologiczne (np. testy i kwestionariusze psychologiczne). Psycholog może również sporządzać opinie czy orzeczenia. Konsultacje psychologiczne mogą mieć charakter psychoedukacji, poradnictwa i udzielania wsparcia, w ramach których psycholog może pokierować do innych specjalistów np. psychoterapeuty czy psychiatry.

Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób zdrowych, które doświadczają różnego rodzaju dyskomfortu psychicznego,  kryzysów,  zmagających się z realnymi trudnościami w realizacji zadań rozwojowych właściwych dla ich wieku czy pełnionych ról. Opiera się na definicji zdrowia, która nie oznacza jedynie braku zaburzeń ale też subiektywny dobrostan, przewagę doświadczania pozytywnych emocji oraz elastyczność psychiczną. Jest to zdolność do realizowania przez osobę własnych możliwości, zadań rozwojowych w oparciu o swoje potrzeby, pragnienia i oczekiwania. Celem jest uwolnienie się od napięć związanych z doświadczanym kryzysem poprzez ich odreagowanie, mobilizacja zasobów jednostki, odzyskanie możliwości korzystania ze wsparcia innych i poradzenie sobie z trudnościami.

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeutą jest osoba, która ukończyła wyższe studia medyczne, humanistyczne lub społeczne oraz podjęła dalszą naukę w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych np. zaburzeń lękowych, osobowości, depresyjnych, jedzenia za pomocą oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych. Jest to świadomy i zamierzony proces. Psychoterapia  poszukuje przyczyn trudności pacjentów w ich wcześniejszych doświadczeniach. Celem jest pomoc w uświadomieniu sobie własnych zachowań, emocji, cech charakteru, właściwości spostrzegania, które wpływają na nieadekwatne sposoby realizowania własnych potrzeb i podtrzymują trudności pacjenta. Kolejnym krokiem jest ich modyfikacja, zmiana w kierunku poprawy funkcjonowania w różnych obszarach życia pacjenta.

Czym różni się rozmowa z przyjacielem od rozmowy z psychologiem czy psychoterapeutą?

Zarówno psycholog jak i psychoterapeuta mają odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne. Pozwala to na rozpoznanie w funkcjonowaniu normy i patologii oraz pomoc przy użyciu oddziaływań i metod psychologicznych i psychoterapeutycznych. Każdy ze specjalistów zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, która dotyczy treści rozmów ale też samego faktu korzystania z pomocy psychologicznej. Postawę specjalisty cechuje obiektywizm oraz neutralność. Ich zadaniem jest słuchanie, poznawanie i skupienie na potrzebach i myślach pacjenta bez odniesień do prywatnego systemu wartości. Sprzyja to atmosferze otwartości, zrozumienia i przestrzeni do uzewnętrzniania swoich trudności, emocji bez lęku przed oceną ze strony psychologa czy psychoterapeuty.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi widzą świat inaczej niż swoi rówieśnicy. Choć nam dorosłym często wydaje się, że są niegrzeczne, rozpieszczone, złośliwe czy leniwe rzeczywistość może być inna oto kilka przykładów:

Wbrew obiegowej opinii ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej istnieje, poniższy film pokazuje codzienność dziecka z tymi trudnościami.

Poniższy film pokazuje codzienność dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera zobaczmy, usłyszmy, poczujmy jak dzieci z autyzmem mogą postrzegać otaczający nas świat.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1708506119404862