Ślubowanie jest to uroczysta deklaracja, składana przez osobę, która publicznie przyrzeka osiągnąć określony cel i przestrzegać określonych zasad.

Taką właśnie przysięgę złożyli uczniowie trzech klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2020 w obecności swoich Wychowawców, Rodziców i Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie.
Zawierała ona obietnicę: rzetelnej nauki, dobrego zachowania, rozwijania swoich talentów i umiejętności, godnego reprezentowania naszej placówki oraz szeroko pojętej współpracy.
Przed uroczystym pasowaniem na ucznia dzieci recytowały wiersze, wspólnie zatańczyły poloneza, a potem swoje indywidualne tańce i wygłosiły przepiękną prośbę do Rodziców, aby ich zawsze wspierali, pomagali im, ale nie wyręczali, rozumieli i bardzo kochali.