6 listopada  odbyły się  zajęcia  dotyczące : wad słuchu, wpływu hałasu na zmysł  słuchu, a także omówienie roli aparatów słuchowych.  Zajęcia  z dziećmi poprowadziła Pani Monika Grabowska- Prystawko z fundacji ” Echo”.