Sukces naszych nauczycieli  

         

Trzy nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie otrzymały odznaki globalnego programu „Microsoft Innovative Educator Expert” na rok szkolny 2020-2021:
Wioletta Grochowicz
Agnieszka Danielewicz
Anna Maksymiuk
MIE Expert czyli „Microsoft Innovative Educator Expert” jest to program zrzeszający nauczycieli z całego świata, uczących nowatorsko i kreatywnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.