Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka 

 
 Opracowanie  przygotowała Pani Anna Milcarz, terapeuta integracji sensorycznej.