Bajka filozoficzna – Trzy sita  

Materiał opracowany przez Panią pedagog – Kignę Krupę: